WYBIERZ KATEGORIĘ
Cennik badań histopatologicznych Cennik badań z zakresu biologii molekularnej (PCR) Cennik badań molekularnych w chorobach nienowotworowych Cennik badań cytogenetycznych
Cennik badań histopatologicznych
Nr
Nazwa badania
Cena za 1 badanie
1. Histopatologiczne badanie biopsyjne (1 bloczek/preparat) 40 zł
2. Badanie cytoblok (materiał przysłany w 1 naczyniu) 160 zł
3. Cytologiczne badanie biopsyjne 32 zł
4. Cytologiczne badanie urologiczne 80 zł
5. Cytologiczna diagnostyka onkologiczna szyjki macicy (1 preparat – rozmaz) 18 zł
6. Biopsja aspiracyjna cienkoigłowa u zleceniodawcy „bacw” 120 zł
7. Biopsja aspiracyjna cienkoigłowa tarczycy u zleceniodawcy pod kontrolą USG od jednego pacjenta za nakłucie od jednej do dwóch zmian „bacot1” 220 zł
8. Biopsja aspiracyjna cienkoigłowa tarczycy u zleceniodawcy pod kontrolą USG od jednego pacjenta nakłucie trzech i więcej zmian „bacot2” 480 zł
9. Biopsja aspiracyjna cienkoigłowa u zleceniodawcy pod kontrolą USG „baco” 130 zł
10. Biopsja aspiracyjna cienkoigłowa u zleceniodawcy pod kontrolą KT „backt” 300 zł
11. Biopsja gruboigłowa 800 zł
12. Przezoskrzelowa biopsja cienkoigłową (TBNA) 200 zł
13. Biopsja z wykorzystaniem USG przezprzełykowej (EUS) 220 zł
14. TBNA z wykorzystaniem USG przyoskrzelowej (EBUS-TBNA) 220 zł
15. Stereotaksja mózgowa (stm) 240 zł
16. Badanie ultrastrukturalne 700 zł
17. Badanie immunofluorescencyjne (jedno barwienie) 55 zł
18. Badanie immunohistochemiczne (1 przeciwciało) 100 zł
19. Badanie histochemiczne 80 zł
20. Badanie histochemiczne H.pylori 80 zł
21. Konsultacje do 20 preparatów 200 zł
22. Konsultacje powyżej 20 preparatów 250 zł
23. Amplifikacja genu HER2 metodą FISH 650 zł
24. Wykonywanie testów PD-L1 530 zł
25. Badanie autopsyjne + koszty analizy histopatologicznej (max. 5 bloczków hp) 800 zł
26. Autopsję z podejrzeniem choroby zakaźnej + koszty analizy histopatologicznej (max. 5 bloczków hp). 1000 zł
27. Niepełne badanie pośmiertne (przyjęcie zwłok, oględziny zewnętrzne, przechowywanie i wydanie zwłok rodzinie) za pierwsze 72 godz. – 120 zł; za każdą następną dobę – 60 zł
28. Badanie śródoperacyjne 150 zł
29. Badanie na obecność wirusa Sars-cov-2 (COVID-19) 230 zł
30. Cytologia płynna ginekologiczna 79 zł
31. Cytologia płynna 60 zł
32. HPV bez genotypowania (HR HPV) 110 zł
33. HPV z genotypowaniem 140 zł
34. Cotest (LBC+HR HPV) 145 zł
35. Cotest (LBC+ HPV genotypowanie) 175 zł
36. Badanie cintec PLUS (cytlogia płynna LBC + badanie immunohistochemiczne P16/KI67) 240 zł
Cennik badań z zakresu biologii molekularnej (PCR)
Nr
Nazwa badania
Cena za 1 badanie
1. Wykrywanie genu fuzyjnego BCR-ABL (p210, p190, p230, inne) – badanie jakościowe/multiplex PCR oraz RQ-PCR 850 zł
2. Monitorowanie poziomu ekspresji genu fuzyjnego BCR-ABL (p210) /monitorowanie MRD – badanie ilościowe/RQ-PCR/nested PCR p210 750 zł
3. Monitorowanie poziomu ekspresji genu fuzyjnego BCR-ABL (p190) /monitorowanie MRD – badanie ilościowe/ RQ-PCR/nested PCR p190 750 zł
4. Wykrywanie mutacji w genie JAK2 V617F - badanie jakościowe (technika ASO-PCR) 300 zł
5. NGS Core Myeloid- Molekularna ocena statusu mutacyjnego oraz zmian strukturalnych w obrębie 37 genów związanych z nowotworami mieloidalnymi 2500 zł
6. Wykrywanie 6 różnych substytucji w kodonie 600 (ekson 15) genu BRAF 560 zł
7. Mutacje aktywujące w 4ch eksonach c-KIT 500 zł
8. Mutacje aktywujące w 3ch eksonach genu NRAS 560 zł
9. Panel badań molekularnych zalecanych dla chorych na czerniaka: mutacje genów BRAF, KIT i NRAS 1200 zł
10. Panel badań molekularnych dla chorych na GIST: mutacje aktywujące w 4ch eksonach genu c-KIT oraz substytucja D842V (ekson 18) w genie PDGFRA 900 zł
11. Wykrywanie 6 różnych substytucji w kodonie 132 genu IDH1 oraz 5 różnych substytucji w kodonie 172 genu IDH2 480 zł
12. MGMT – Ocena stopnia metylacji promotora w genie MGMT 800 zł
13. Wykrywanie mutacje aktywujące w 3ch eksonach genu KRAS 550 zł
14. Mutacje aktywujące w 3-ch eksonach genu KRAS oraz w 3-ch eksonach genu NRAS 950 zł
15. Panel badań molekularnych zaliczanych dla chorych na raka jelita grubego (panel CRC): mutacje aktywujące w 3ch eksonach genu KRAS, 3ch eksonach genu NRAS oraz 6 różnych substytucji w kodonie 600 1350 zł
16. MSI- badanie niestabilności mikrosatelitarnej DNA (rak jelita grubego, rak endometrium) 720 zł
17. Detekcja mutacji aktywujących w 4ch eksonach genu EGFR 650 zł
18. BRCA1/2, PALB2 NGS – analiza sekwencji wszystkich eksonów genów BRCA1, BRCA2 oraz PALB2 techniką sekwencjonowania nowej generacji NGS 2900 zł
19. POLE, TP53 – analiza sekwencji genów POLE oraz TP53 w DNA komórek nowotworowych (rak trzonu macicy) 1800 zł
20. TP53 – NGS (eksony 2-11). Ocena statusu mutacyjnego w obrębie sekwencji kodujących wszystkich eksonów genu TP53 (eksony 2-11) w diagnostyce CLL oraz zespołów MDS 1900 zł
21. MPN – NGS Panel. Ocena statusu mutacyjnego oraz zmian strukturalnych DNA w obrębie 12 genów związanych głównie z przewlekłymi zespołami MPN 2000 zł
22. Wykrywanie mutacji „drivers” w diagnostyce raka płuca na poziomie DNA 2900 zł
23. Wykrywanie mutacji „drivers” w diagnostyce raka płuca na poziomie RNA 2900 zł
24. Wykrywanie mutacji „drivers” w diagnostyce raka płuca na poziomie DNA (zbyt słaba jakość materiału DNA) 250 zł
25. Wykrywanie mutacji „drivers” w diagnostyce raka płuca na poziomie RNA (zbyt słaba jakość materiału RNA) 250 zł
26. HPV14 wykrywanie 14 genotypów wysokiego ryzyka (16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59, 66, 68) 300 zł
27. HPV28 wykrywanie 28 genotypów HPV - 19 genotypów wysokiego ryzyka (16, 18, 26, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 53, 56, 58, 59, 66, 68, 69, 73, 82) oraz 9 genotypów niskiego ryzyka (6, 11, 40, 42, 43, 44, 54, 61, 70) 320 zł
Cennik badań molekularnych w chorobach nienowotworowych
Nr
Nazwa badania
Cena za 1 badanie
1. Wykrywanie DNA wirusów HSV1 i HSV2 w materiale biologicznym 190 zł
2. Wykrywanie DNA wirusa HBV w materiale biologicznym 250 zł
3. Wykrywanie RNA wirusa HCV w materiale biologicznym 200 zł
4. Wykrywanie DNA wirusa CMV w materiale biologicznym 190 zł
5. Wykrywanie DNA wirusa EBV w materiale biologicznym 200 zł
6. Ocena stężenia (ilości kopii genomu) wirusów HSV1 i HSV2 w materiale biologicznym 240 zł
7. Ocena stężenia (ilości kopii genomu) wirusa HBV w materiale biologicznym 240 zł
8. Ocena stężenia (ilości kopii genomu) wirusa EBV w materiale biologicznym 240 zł
9. Ocena stężenia (ilości kopii genomu) wirusa CMV w materiale biologicznym 240 zł
10. Wykrywanie mutacji w genomie wirusa HBV odpowiedzialnych za pierwotną i nabytą odporność na leki przeciwwirusowe (lamivudynę, emtricitabinę, telbiwudynę, adefowir i tenofowir) 510 zł
11. Określenie genotypu i podtypu wirusa HCV na podstawie sekwencji zmiennych motywów w niekodującym regulatorowym obszarze 5’-UTR genomu wirusa 510 zł
12. Panel oddechowy - patogeny wybrane / Wykrywanie i identyfikacja 4 wirusów odpowiedzialnych za infekcje układu oddechowego: adenowirus; wirus grypy tupu A; wirus grypy typu B; metapneumowirus; wirus paragrypy; syncytialny wirus oddechowy (RSV); rhinowirus / 315 zł
13. Panel oddechowy 1 / Wykrywanie i identyfikacja 4 wirusów oraz 3 podtypów wirusa grypy A: wirus grypy typu A; wirus grypy typu A-H1; wirus grypy typu A-H1pdm09; wirus grypy typu A-H3; wirus grypy typu B; syncytialny wirus oddechowy A (RSV A); syncytialny wirus oddechowy B (RSV B) / 315 zł
14. Panel oddechowy 2 / Wykrywanie i identyfikacja 7 wirusów odpowiedzialnych za infekcje układu oddechowego: adenowirus; enterowirus; metapneumowirus; wirus paragrypy 1 (PIV 1); wirus paragrypy 2 (PIV 2);wirus paragrypy 3 (PIV 3);wirus paragrypy 4 (PIV 4) 315 zł
15. Panel oddechowy 3 / Wykrywanie i identyfikacja 5 wirusów najczęściej odpowiedzialnych za tzw. "przeziębienie": bokawirus 1/2/3/4 (HBoV); koronawirus 229E (229E); koronawirus NL63 (NL63); koronawirus OC43 (OC43); rhinowirus / 315 zł
16. Panel oddechowy 4 / Wykrywanie i identyfikacja 7 bakterii odpowiedzialnych za infekcje układu oddechowego: Bordetella parapertussis; Bordetella pertussis; Chlamydophila pneumoniae; Haemophilus influenzae; Legionella pneumophila; Mycoplasma pneumoniae; Streptococcus pneumoniae; / 315 zł
17. Pełny panel oddechowy / Pełen pakiet - wykrywanie i identyfikacja 26 patogenów oddechowych. Zakres paneli [RP-1 do RP-4] / 600 zł
18. Wykrywanie prątka gruźlicy (MTB) wraz z oznaczeniem oporności na leki I- i II-rzutu 450 zł
19. Wykrywanie prątka gruźlicy (MTB) oraz mykobakterii (NTM) 400 zł
20. Wykrywanie poliomawirusów BK oraz JC 250 zł
21. Wykrywanie dermatofitów (Trichophyton) w paznokciach: wykrywanie Trichophyton rubrum, Trichophyton interdigitale, Candida albicans 450 zł
22. Wykrywanie dermatofitów (Microsporum, Trichophyton, Epidermophtyton) w skórze, włosach i paznokciach: Candida albicans, T. mentagrophytes, T. interdigitale, T. rubrum / soudanense, T. tonsurans, T. violaceum, M. canis, M. audouinii,T. benhamiae, E. floccosum, T. verrucosum 500 zł
23. Jakościowe i ilościowe wykrywanie siedmiu patogenów układu moczowo-płciowego: Chlamydia trachomatis, Mycoplasma genitalium, Mycoplasma hominis, Neisseria gonorrhoeae, Trichomonas vaginalis, Ureaplasma parvum, Ureaplasma urealyticum 315 zł
24. Wykrywanie czynnika etiologicznego wrzodu miękkiego: Haemophilus ducreyi, Treponema pallidum, inwazyjne serowary Ch. trachomatis (L1, L2, L2a, L2b, L3), CMV, HSV1, HSV2, VZV 315 zł
25. Jakościowe i ilościowe wykrywanie siedmiu czynników odpowiedzialnych za bakteryjną waginozę: Lactobacillus spp., Atopobium vaginae, Gardnerella vaginalis (ilościowo); Bacteroides fragilis, Bacterial vaginosis–associated bacteria 2, Megasphaera Type 1, Mobiluncus spp. 315 zł
26. Panel PMR1 (płyn mózgowo-rdzeniowy) H. influenzae, N. meningitidis, S. pneumoniae, Streptococcus gr. B (agalactiae), L. moncytogenes, E. coli K1 315 zł
27. Panel PMR2 (płyn mózgowo-rdzeniowy) Adenovirus (AdV), Enterovirus (HEV), Human parechovirus (HPeV), Mumps virus – świnka (MV), Parvovirus B19 (B19V) 315 zł
28. Panel PMR3 (płyn mózgowo-rdzeniowy) Cytomegalovirus (CMV), Epstein-Barr virus (EBV), HSV1, HSV2, HHV-6, HHV-7, wirus ospy wietrznej i półpaśca (VZV) 315 zł
29. Pełny panel PMR (płyn mózgowo-rdzeniowy) Panele PMR1-3 650 zł
30. Panel pokarmowy – wirusy Adenovirus (AdV), Astrovirus (AstV), Norovirus GI (NoV-GI), Norovirus GII (NoV-GII), Rotavirus (RotV), Sapovirus (SV) 350 zł
31. Szeroki panel pokarmowy – detekcja 25 patogenów układu pokarmowego: Rotavirus, Norovirus GI, Norovirus GII, Adenovirus, Sapovirus, Astrovirus, Entamoeba histolytica, Cyclospora cayetanensis, Blastocystis hominis, Giardia lamblia, Dientamoeba fragilis, Cryptosporidium spp., EAEC, EPEC, ETEC, STEC, Escherichia coli O157, Hypervirulent Clostridium difficile, Aeromonas spp., Clostridium difficile toxin B, Shigella spp./EIEC, Yersinia enterocolitica, Campylobacter spp., Salmonella spp., Vibrio spp. 650 zł
32. Panel pokarmowy – bakterie: detekcja 14 patogenów bakteryjnych: Aeromonas spp., Campylobacter spp., C. difficile toxin B (CdB), Salmonella spp., Shigella spp., E. coli EIEC (Sh/EI), Vibrio spp., Yersinia enterocolitica, E. coli EAEC (aggR), E. coli EPEC (eaeA), E. coli O157 (E. coli O157), E. coli ETEC (lt/st), E. coli STEC (stx1/2), 450 zł
33. Panel grzybice - detekcja grzybów z rodzajów Candida, Malassezia, Saccharomyces oraz Debaryomyces, Meyerozyma guilliermondii (C. guilliermondii), Candida albicans, Pichia kudriavzevii (C.krusei), Saccharomyces cerevisiae, Candida auris, Candida tropicalis, Clavispora lusitaniae (C.lusitaniae), Debaryomyces hansenii (C.famata), Candida dubliniensis, Candida glabrata, Candida parapsilosis, Malassezia spp., Kluyveromyces marxianus (C.kefyr), Malassezia furfur 650 zł
34. Panel pokarmowy - bakterie 3 Campylobacter spp., C. difficile toxin A/B (CdA/B), E. coli O157, Salmonella spp., Shigella spp., E. coli EIEC (Sh/EI), E. coli STEC (stx1/2), Yersinia enterocolitica 360 zł
35. Panel pokarmowy - bakterie 4 Aeromonas spp., Campylobacter spp., C. difficile toxin B (CdB), Salmonella spp., Shigella spp., E. coli EIEC (Sh/EI), Vibrio spp., Yersinia enterocolitica 360 zł
36. Panel pokarmowy - bakterie 5 E. coli EAEC (aggR), E. coli EPEC (eaeA), E. coli O157 (E. coli O157), E. coli ETEC (lt/st), E. coli STEC (stx1/2), hypervirulent C. difficile 360 zł
37. Panel pokarmowy - pasożyty (ppp) Blastocystis hominis (BH), Cryptosporidium spp. (CR), Cyclospora cayetanensis (CC),Dientamoeba fragilis (DF), Entamoeba histolytica (EH), Giardia lamblia (GL) 360 zł
38. Panel pokarmowy - helminty (pph) Ancylostoma spp., (AN), Ascaris spp. (AS), Enterobius vermicularis (EV), Enterocytozoon spp. /Encephalitozoon spp. (EN), Hymenolepis spp. (HY), Necator americanus (NA), Strongyloides spp. (ST), Taenia spp. (TA), Trichuris trichiura (TT) 360 zł
39. E. coli O157 (ec157) 220 zł
40. E. coli STEC (STEC) 220 zł
41. E. coli O157+STEC (ec157+STEC) 250 zł
42. Panel 12-patogenów w niedoborach odporności - osocze, surowica, krew pełna pobrana na antykoagulant (EDTA, cytrynian) Cytomegalovirus (CMV), Epstein-Barr virus (EBV), HSV1, HSV2, HHV-6, HHV-7, wirus ospy wietrznej i półpaśca (VZV), Adenovirus (AdV), Enterovirus (HEV), Human parechovirus (HPeV), Mumps virus - świnka (MV), Parvovirus B19 (B19V), H. influenzae, N. meningitidis, S. pneumoniae, Streptococcus gr. B (agalactiae), L. moncytogenes, E. coli K1 635 zł
43. Panel sepsa - krew pełna pobrana na antykoagulant (EDTA, cytrynian); krew po hodowli detekcja oraz różnicowanie 17 patogenów bakteryjnych, 5 grzybów chorobotwórczych oraz 8 determinantów warunkujących oporność na antybiotyki - Neisseria meningitidis, Enterobacteriaceae, Pseudomonas aeruginosa, Klebsiella pneumoniae, Acinetobacter baumannii, Haemophilus influenzae, Klebsiella oxytoca, Escherichia coli, Stenotrophomonas maltophilia, Pseudomonas spp., Streptococcus spp., Streptococcusn pneumoniae, Staphylococcus spp., Staphylococcus aureus, Listeria monocytogenes, Enterococcus faecium, Enterococcus faecalis; oporność na wankomycnę: vanA; vanB; oporność na metycylinę i beta-laktamy: mecA+C; karbapenemazy: OXA-48,KPC,NDM,VIM, IMP; Candida glabrata, Candida tropicalis, Candida krusei, Candida albicans, Candida parapsilosis 685 zł
Cennik badań cytogenetycznych
Nr
Nazwa badania
Cena za 1 badanie
Metoda klasyczna – GTG
1. Kariotyp – krew obwodowa 585 zł
2. Kariotyp – szpik kostny 900 zł
3. Kariotyp – amniocyty (bez hodowli) 800 zł
Metoda FISH
1. ATM/CEP 11 - del(11)(q22.3) 650 zł
2. BCR/ABL1 - t(9;22)(q34;q11.2) 650 zł
3. BCL2 – rearanżacja 18q21.3 650 zł
4. BCL6 – rearanżacja 3q27.3 650 zł
5. BIRC3/MALT1 - t(11;18)(q21;q21) 650 zł
6. CBFB/MYH11 - inv(16), t(16;16) 650 zł
7. CEP8 – trisomia 8 650 zł
8. DEK/NUP214 – t(6;9)(p22;q34) 650 zł
9. delecja 5q - (5q31;5q33) 650 zł
10. delecja 7q- - (7q31) 650 zł
11. ETV6/RUNX1 – t(12;21)(p13;q22) 650 zł
12. FGFR1 – rearanżacja 8p12 650 zł
13. FIP1L1-CHIC2-PDGFRA - rearanżacja 4q12 650 zł
14. IGH – rearanżacja 14q32 650 zł
15. IGH/BCL2 – t(14;18)(q32;q21) 650 zł
16. IGH/CCND1 – t(11;14)(q13;q32) 650 zł
17. IGH/CCND1 – t(11;14)(q13;q32) na znakowanych plazmocytach 700 zł
18. IGH/CCND3 – t(6;14)(q21;q32) na znakowanych plazmocytach 700 zł
19. IGH/FGFR3 – t(4;14)(p16;q32) na znakowanych plazmocytach 700 zł
20. IGH/MAF – t(14;16)(q32;q23) na znakowanych plazmocytach 700 zł
21. IGH/MAFB – t(14;20)(q32;q12) na znakowanych plazmocytach 700 zł
22. IGH/MYC/CEP8 – t(8;14)(q24;q32) 650 zł
23. KMT2A (MLL) - rearanżacja 11q23 650 zł
24. KMT2A/AFF1 – t(4;11)(q21;q23) 650 zł
25. KMT2A/MLLT3 – t(9;11)(p21;q23) 650 zł
26. KMT2A/MLLT4 – t(6;11)(q27;q23) 650 zł
27. KMT2A/ELL – t(11;19)(q23;p13.1) 650 zł
28. MECOM – inv(3)/t(3;3)(q21;q26) 650 zł
29. MNX1/ETV6 – t(7;12)(q36;p13) 650 zł
30. MYC – rearanżacja 8q24 650 zł
31. Panel sond CLL – p53(TP53)/ATM D13S319/13qter/12cen 1100 zł
32. PDGFRB – rearanżacja 5q32 650 zł
33. PML/RARA – t(15;17)(q22;q21) 650 zł
34. PTPRT20q12/SE20 – del(20)(q12) 650 zł
35. RUNX1 – rearanżacja 21q22 650 zł
36. RUNX1/RUNX1T1 – t(8;21)(q22;q22) 650 zł
37. TCF3(E2A)/PBX1 – t(1;19)(q23;p13.3) TCF3(E2A)/HLF – t(17;19)(q22;p13.3) 700 zł
38. TP53/CEP17 – del(17)(p13.1) 650 zł
39. TP53/CEP17 – del(17)(p13.1) na znakowanych plazmocytach 700 zł
40. 1q21/SRD (1p36) – ocena liczby kopii 1q21 650 zł
41. 1q21/SRD (1p36) – ocena liczby kopii 1q21 na znakowanych plazmocytach 700 zł
42. Sondy centromerowe 450 zł
43. Sondy malujące 450 zł
44. Sondy specyficzne 650 zł

Inne opłaty

Za udostępnienie dokumentacji medycznej – opłata zgodnie z art. 28 ust. 4 Ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. 2017 poz. 1318), przedmiotowej opłaty nie pobiera się w przypadku udostępnienia dokumentacji medycznej pacjentowi albo jego przedstawicielowi ustawowemu po raz pierwszy.

Uwaga!

Ceny za badania diagnostyczne są podane w kwotach netto i będą powiększone o podatek VAT wg obowiązującej stawki. Ceny za badania diagnostyczne mogą być negocjowane.
Ceny poszczególnych badań obowiązują od 01.04.2024 r.