Jest jednym z największych w kraju i największym w rejonie północno-wschodnim pełnoprofilowym zakładem patomorfologii wykonującym badania: histopatologiczne, cytologiczne, śródoperacyjne, immunohistochemiczne i immunofuorescencyjne, ultrastrukturalne, z zakresu biologii molekularnej, cytogenetyki i autopsyjne.

Lekarze patomorfolodzy pracujący w Ośrodku to znani specjaliści o najwyższych kwalifikacjach. Wieloletnie doświadczenie i zaangażowanie lekarzy patomorfologów, diagnostów laboratoryjnych oraz pracowników laboratorium zapewniają wysoki standard świadczonych usług diagnostycznych.

Wyposażenie Ośrodka w nowoczesną, najwyższej klasy aparaturę pozwala na uzyskanie doskonałej jakości preparatów mikroskopowych. Nieustanne doskonalenie wysoko kwalifikowanych kadr medycznych, stawianie rozpoznań zgodnie z powszechnie obowiązującymi standardami i ścisła kontrola jakości gwarantują uzyskiwanie wyników odpowiadających wszelkim potrzebom klinicystów i lekarzy praktyków.

Współpracuje w zakresie diagnostyki z wiodącymi ośrodkami krajowymi, w tym z Centrum Onkologii w Warszawie, Instytutem Matki i Dziecka w Warszawie, oraz wieloma Zakładami Patomorfologii w Polsce.

Wykonuje badania cytologiczne badania ginekologiczne w ramach profilaktycznego programu wykrywania raka szyjki macicy (umowa nr. 10-00-05027-23-03-10. z Narodowym Funduszem Zdrowia).