Nasza oferta

Wykonujemy badania:

  • histopatologiczne
  • cytologiczne
  • ultrastrukturalne
  • śródoperacyjne
  • immunohistochemiczne i immunofluorescencyjne
  • z zakresu biologii molekularnej oraz cytogenetyki
  • badania autopsyjne
Wychodzimy naprzeciw najnowszym standardom diagnostycznym na poziomie europejskim i światowym.
Od 2019 roku AODPiGM realizuje swoją politykę jakości skupioną priorytetowo na dobru pacjenta, rzetelnej realizacji badań diagnostycznych oraz ciągłemu monitorowaniu jakości świadczonych usług.
Laboratorium
patomorfologiczne
Laboratorium
genetyki molekularnej
Laboratorium
cytogenetyki
Realizacja w jednym miejscu świadczeń z zakresu zaawansowanych badań diagnostycznych gwarantuje bezkonkurencyjną kompleksowość obsługi różnych podmiotów z zakresu ochrony zdrowia - od dużych szpitali po specjalistyczne gabinety medyczne.
Ponadto, AODPiGM oferuje swoim kontrahentom automatyczny system przesyłania zaszyfrowanych wyników badań drogą elektroniczną z zachowaniem zasad cyberbezpieczeństwa oraz pod rygorem zasad Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji zgodnie z normą ISO/IEC27001.

Nasz zespół

Zespół pracujący w Akademickim Ośrodku to wykwalifikowany personel techniczny oraz diagnostyczny:

  • specjaliści z zakresu diagnostyki patomorfologicznej, w tym specjaliści w zakresie poszczególnych dziedzin patologii i cytomorfologii,
  • specjaliści z zakresu diagnostyki laboratoryjnej, laboratoryjnej genetyki medycznej oraz laboratoryjnej diagnostyki mikrobiologicznej,
Nasi pracownicy systematycznie podnoszą swoje kwalifikacje poprzez specjalizacje, szkolenia, konferencje naukowe, kursy i zjazdy.

Wiarygodność przeprowadzonych procedur diagnostycznych w AODPiGM jest gwarantowana dzięki nowoczesnemu wyposażeniu aparaturowemu oraz stałemu monitorowaniu poprawności działania posiadanych urządzeń diagnostycznych, ciągłemu prowadzeniu walidacji i weryfikacji metod badania oraz szacowania niepewności w laboratorium.