Strona główna

AKADEMICKI OŚRODEK DIAGNOSTYKI PATOMORFOLOGICZNEJ utworzony przez Fundację Akademii Medycznej w Białymstoku(nr rejestru 20-00449) prowadzący działalność na bazie Zakładów: Patomorfologii Lekarskiej oraz Patomorfologii Ogólnej i Klinicznej Biologii Molekularnej AM (Collegium Pathologicum):

  • jest jednym z największych w kraju i największym w rejonie północno-wschodnim pełnoprofilowym zakładem patomorfologii wykonującym badania: histopatologiczne, cytologiczne, śródoperacyjne, immunohistochemiczne i immunofuorescencyjne, ultrastrukturalne, z zakresu biologii molekularnej, autopsyjne
  • posiada akredytację Polskiego Towarzystwa Patologów na wykonywanie badań histopatologicznych
  • jako jedyny w woj. podlaskim posiada akredytację Polskiego Towarzystwa Patologów i akceptację Nadzoru Krajowego ds. Patomorfologii na wykonywanie cytologicznch badań ginekologicznych
  • ma wyłączność w woj. podlaskim na wykonywanie cytologicznych badań ginekologicznych w ramach profilaktycznego programu wykrywania raka szyjki macicy (umowa nr. 10-00-02446-05-01-10 z Narodowym Funduszem Zdrowia)
  • posiada kadrę o najwyższych kwalifikacjach: 15 specjalistów patomorfologów w tym 10 z tytułem profesora nauk medycznych (najlepiej kadrowo obsadzony zakład w Polsce)
  • dysponuje bazą ponad 1.000.000 badań histopatologicznych oraz oryginalnymi programami komputerowymi umożliwiającymi archiwizację, weryfikację i wielostronną analizę badań z ostatniego 20-lecia
  • wykonuje badania dla większości szpitali woj. podlaskiego oraz niektórych szpitali woj. warmińsko-mazurskiego i bialsko-podlaskiego
  • wykona w br. ponad 100.000 badań histopatologicznych, 20.000 badań cytologicznych, 1000 badań immunohistochemicznych, 200 badań ultrastrukturalnych, 600 badań z zakresu biologii molekularnej i 500 autopsji
  • współpracuje w zakresie diagnostyki z wiodącymi ośrodkami krajowymi w tym z Centrum Onkologii, Instytutem Matki i Dziecka i Instytutem Wojskowym w Warszawie, Zakładem Patomorfologii Pomorskiej AM, Zakładem Patomorfologii AM w Poznaniu, Pracownią Histopatologiczną Ośrodka Onkologicznego w Białymstoku