Akademicki Ośrodek Diagnostyki Patomorfologicznej i Genetyczno-Molekularnej Sp. z o.o. w Białymstoku

posiada na sprzedaż następujące urządzenie:

Nazwa urządzenia: Zaklejarka taśmowa do szkiełek mikroskopowych KP CM1260
Producent: Klinipath, NL
Rok produkcji: 2014 grudzień
Cena : 55 000,00 zł / do negocjacji /
Telefon do kontaktu: 85-748-59-93