BADANIA DIAGNOSTYCZNE W RAKU PŁUCA

 

  1. Wykrywanie mutacji „drivers” w diagnostyce raka płuca na poziomie DNA

Skrót nazwy badania: Lung Cancer_DNA – NGS Panel

Opis badania: Molekularna ocena statusu mutacyjnego DNA w obrębie 31 genów związanych z rozwojem raka płuca. Badania genetyczne są krytycznym elementem postępowania diagnostycznego pod kątem doboru odpowiedniego schematu terapii ukierunkowanej molekularnie. Badanie jest przeprowadzane za pomocą technologii sekwencjonowania następnej generacji (NGS).

Zakres badania: panel 31 genów – AKT1, ALK, BRAF, CCND1, CTNNB1, DDR2, EGFR, EIF1AX, ERBB2 (HER2), FGFR1, FGFR2, FGFR3, GNAS, HRAS, IDH1, IDH2, KIT, KRAS, MAP2K1, MDM2, MET, NRAS, PDGFRA, PIK3CA, PTEN, RET, ROS1, STK11, TERT, TP53, TSHR.

Materiał do badań: FFPE, materiał cytologiczny świeży lub utrwalony

Cena badania: 2 400 zł

 

  1. Wykrywanie mutacji „drivers” w diagnostyce raka płuca na poziomie RNA

Skrót nazwy badania: Lung Cancer_RNA – NGS Panel

Opis badania: Wykrywanie genów fuzyjnych oraz izoform alternatywnego splicingu z pominięciem eksonu w obrębie 14 genów związanych z rozwojem raka płuca. Badania genetyczne są krytycznym elementem postępowania diagnostycznego pod kątem doboru odpowiedniego schematu terapii ukierunkowanej molekularnie. Badanie jest przeprowadzane za pomocą technologii sekwencjonowania następnej generacji (NGS).

Zakres badania: panel 14 genów – ALK, BRAF, EGFR, FGFR1, FGFR2, FGFR3, KRAS, MET, NGR1, NTRK1, NTRK2, NTRK3, RET, ROS1.

Materiał do badań: FFPE, materiał cytologiczny świeży lub utrwalony

Cena badania: 2 400 zł