Preambuła usługi ONCOSup Analityka Prototyp – microRNA

Przedstawiamy ofertę sprzedaży usługi ONCOSup Analityka Prototyp, będącej wynikiem realizacji projektu pn. „Stworzenie referencyjnego modelu Diagnostyki Personalizowanej Guzów Nowotworowych w oparciu o analizę heterogenności guza z wykorzystaniem biomarkerów genomowych, transkryptomu i metabolomu oraz badań obrazowych PET/MRI jako narzędzia do wdrażania i monitorowania terapii zindywidualizowanej”, realizowanego w ramach Programu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju „Profilaktyka i leczenie chorób cywilizacyjnych” – STRATEGMED, umowa nr STRATEGMED2/266484/2/NCBR/2015.

Oferta ONCOSup Analityka Prototyp- microRNA obejmuje dwie niezależne sygnatury miRNA w surowicy krwi do diagnostyki raka płuca:

  • Sygnatura 425_miR „serum histotype signature” – sygnatura miRNomowa składająca się z 425 ludzkich cząsteczek miRNA występujących w surowicy krwi i wykazująca znaczące zróżnicowanie profili ekspresyjnych pomiędzy rakiem gruczołowym i płaskonabłonkowym płuca. Surowiczy profili miRNA stanowi obiecujące narzędzie diagnostyczno-badawcze w klasyfikacji podtypów histopatologicznych NSCLC, która jest kluczowym elementem w procedurze selekcji pacjentów do terapii spersonalizowanej.
  • Sygnatura 28_miR „serum early-diagnosis signature” – sygnatura miRNA, zbudowana z 28 ludzkich cząsteczek miRNA, wykazująca znaczne różnice ekspresyjne pomiędzy chorymi na NSCLC a pacjentami nienowotworowymi. 28-miRNomowa sygnatura w surowicy krwi wykazuje duży potencjał w zakresie wczesnej diagnostyki raka płuca.

Obie sygnatury posiadają potencjalnie duże znaczenie w badaniach związanych z diagnostyką i leczeniem raka płuca. Analizy sygnatur opierają się na zaawansowanej technologii sekwencjonowania następnej generacji (NGS) przy zaadoptowaniu specjalnie wypracowanych procedur laboratoryjnych. Usługa ONCOSup Analityka Prototyp może być szczególnie wartościowa dla ośrodków badawczo-rozwojowych, firm farmaceutycznych i innym instytucji zajmujących się planowaniem i prowadzeniem badań nad rakiem płuca. Oferując tego typu usługę gwarantujemy kompleksowość i wysoką jakość wykonanych badań.

UWAGA: Usługa ONCOSup Analityka Prototyp przeznaczona jest jedynie do badań naukowych i badań przedklinicznych w formule „use for research and pre-clinical study only”.

 

Oferta sprzedaży

– 425_miR serum histotype signature – sygnatura miRNA do klasyfikacji podtypów histopatologicznych NSCLC w surowicy krwi pacjenta; cena: 8 000 PLN/1 oznaczenie

– 28_miR serum early-diagnosis signature – sygnatura miRNA do wczesnej diagnostyki raka płuca; cena: 6 000 PLN/ 1 oznaczenie

 

Preambuła usługi ONCOSup Diagnostyka microRNA

Przedstawiamy ofertę sprzedaży usługi ONCOSup Diagnostyka microRNA, będącej wynikiem realizacji projektu pn. „Stworzenie referencyjnego modelu Diagnostyki Personalizowanej Guzów Nowotworowych w oparciu o analizę heterogenności guza z wykorzystaniem biomarkerów genomowych, transkryptomu i metabolomu oraz badań obrazowych PET/MRI jako narzędzia do wdrażania i monitorowania terapii zindywidualizowanej”, realizowanego w ramach Programu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju „Profilaktyka i leczenie chorób cywilizacyjnych” – STRATEGMED, umowa nr STRATEGMED2/266484/2/NCBR/2015.

Oferta obejmuje 5-genową sygnaturę miRNA do różnicowania molekularnego raków płuca płaskonabłonkowych i niepłaskonabłonkowych (raki gruczołowe i raki wielkokomórkowe).

5-genowa sygnatura miRNA, oceniająca profile ekspresji wyselekcjonowanych, specyficznych tkankowo cząsteczek miRNA w tkance guza nowotworowego płuca stanowi cenne narzędzie diagnostyczne w procedurze klasyfikacji histopatologicznej NSCLC, wspomagając i uzupełniając skutecznie obecnie stosowane, rutynowe metody histopatologiczne. Oferując tego typu usługę gwarantujemy kompleksowość i wysoką jakość wykonanych badań.

 

Oferta sprzedaży

ONCOSup Diagnostyka microRNA 5-genową sygnaturę miRNA – oferta sprzedaży będzie dostępna po rejestracji wyrobu medycznego w Urzędzie Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych.