Akademicki Ośrodek Diagnostyki Patomorfologicznej
i Genetyczno-Molekularnej Sp. z o.o.
ul. Waszyngtona 13, 15-269 Białystok
tel./fax: 85 748 59 31 lub 85 748 59 10
e-mail: sekretariat@aodp.pl
Godziny pracy: 7:30 – 15:00, od poniedziałku do piątku
Nr konta bankowego do wpłat:
82 1500 1083 1210 8008 4167 0000

Kierownik AODPiG-M Sp. z o.o.
tel. 85 748 59 11
e-mail: joannareszec@gmail.com