Sekretariat AODP i G-M
pokój nr 1.10 i 1.09
ul. Waszyngtona 13, 15-269 Białystok
e-mail: sekretariat@aodp.pl
Tel. /fax : 85 748 59 31
Tel. : 85 748 59 10
Godziny pracy: 7:30 – 15:00, od poniedziałku do piątku
Numer rachunku bankowego: 82 1500 1083 1210 8008 4167 0000

 

Wypożyczanie materiału (preparaty i kostki parafinowe):

W celu wypożyczenia materiału do dalszych badań pacjent powinien dostarczyć wniosek o wypożyczenie materiału (pismo, w którym jest zawarta prośba o wypożyczenie danego materiału) z placówki, która kieruje pacjenta do dalszej diagnostyki. W przypadku, kiedy pacjent chce wypożyczyć materiał na własne życzenie, wówczas wypełnia wniosek o wypożyczenie materiału samodzielnie (wniosek dostępny na dole strony). Wniosek należy dostarczyć na jeden z poniższych sposobów (w godzinach pracy Sekretariatu):

1.) dostarczyć osobiście lub przez osobę upoważnioną do sekretariatu AOD i G-M

2.) przysłać na e-mail: – sekretariat@aodp.pl

3.) przysłać faxem:  85 748 59 31

Preparaty są gotowe do wypożyczenia w ciągu dwóch dni roboczych od otrzymania wniosku.

Odbiór przygotowanych materiałów wyłącznie osobiście przez wnioskodawcę lub osobę upoważnioną z pisemnym upoważnieniem  w Sekretariacie AODPiG-M .W przypadku wniosku o wypożyczenie materiału nadesłanego faxem lub e-mailem należy dostarczyć również oryginał wniosku o wypożyczenie materiału.

Zwrot materiału

Wypożyczony materiał (preparaty i kostki parafinowe) należy zwrócić osobiście do sekretariatu AODPiG-M lub pocztą na adres sekretariatu .

 

Formularze:

Wniosek o wypożyczenie dokumentacji medycznej