histopatologiczne badanie biopsyjne (1 bloczek/preparat) 25 zł
cytologiczne badanie biopsyjne 30 zł
cytologiczne badanie urologiczne 50 zł
cytologiczna diagnostyka onkologiczna szyjki macicy (1 preparat – rozmaz) 15 zł
biopsja aspiracyjna cienkoigłowa u zleceniodawcy „bacw” 120 zł
biopsja aspiracyjna cienkoigłowa tarczycy u zleceniodawcy pod kontrolą USB od jednego pacjenta za nakłucie od jednej do dwóch zmian „bacot1” 220 zł
biopsja aspiracyjna cienkoigłowa tarczycy u zleceniodawcy pod kontrolą USB od jednego pacjenta za nakłucie trzech i więcej zmian „bacot2” 480 zł
biopsja aspiracyjna cienkoigłowa tarczycy u zleceniodawcy pod kontrolą USB „baco” 130 zł
biopsja aspiracyjna cienkoigłowa tarczycy u zleceniodawcy pod kontrolą KT „backt” 300 zł
przezoskrzelowa biopsja cienkoigłowa (TBNA) 170 zł
biopsja z wykorzystaniem USG przezprzełykowa (EUS) 220 zł
TBNA z wykorzystaniem USG przyoskrzelowa (EBUS-TBNA) 220 zł
stereotaksja mózgowa (StM) 220 zł
badanie ultrastrukturalne 700 zł
badanie immunofluorescencyjne 50 zł za jedno barwienie
badanie immunohistochemiczne (1 przeciwciało) 80 zł
badanie histochemiczne 60 zł
konsultacje preparatów 100 zł – do 20 preparatów
150 zł – powyżej 20 preparatów
amplifikacja genu HER2 metodą FISH 345 zł
wykonanie testów PD-L1 530 zł
badanie autopsyjne 800 zł
niepełne badanie pośmiertne (przyjęcie zwłok, oględziny zewnętrzne, przechowywanie i wydanie zwłok rodzinie) za pierwsze 72 godz. – 120 zł
za każdą następną dobę – 60 zł
badanie śródoperacyjne 130 zł
TBNA z wykorzystaniem USG 170 zł
badanie na obecność wirusa Sars-CoV-2 (COVID-19) na terenie Białegostoku 230 zł
badanie na obecność wirusa Sars-CoV-2 (COVID-19) poza terenem Białegostoku 230 zł + 1,85 zł za 1km
cytologia płynna ginekologiczna 55 zł
cytologia płynna 60 zł
HPV bez genotypowania ( HR HPV ) 110 zł
HPV z genotypowaniem 140 zł
Cotest (LBC+HR HPV) 145 zł
Cotest (LBC+HPV genotypowanie) 175 zł

Badania z zakresu biologii molekularnej (PCR):

 

Wykrywanie genu fuzyjnego BCR-ABL (p210, p190, p230, inne) – badanie jakościowe/multiplex PCR oraz RQ-PCR 750 zł
Wykrywanie genu fuzyjnego BCR-ABL p190 – badanie jakościowe (technika nested PCR) 570 zł
Wykrywanie genu fuzyjnego BCR-ABL p210 – badanie jakościowe (technika nested PCR) 570 zł
Monitorowanie poziomu ekspresji genu fuzyjnego BCR-ABL (p210)/monitorowanie MRD – badanie ilościowe/RQ-PCR/nested PCR p210 670 zł
Monitorowanie poziomu ekspresji genu fuzyjnego BCR-ABL (p190)/monitorowanie MRD – badanie ilościowe/ RQ-PCR/nested PCR p190 670 zł
Wykrywanie mutacji w genie JAK2 V617F – badanie jakościowe (technika ASO-PCR 270 zł
Wykrywanie 6 różnych substytucji w kodonie 600 (ekson 15) genu BRAF 300 zł
Mutacje aktywujące w 4ch eksonach c-KIT 420 zł
Mutacje aktywujące w 3ch eksonach genu NRAS 390 zł
Panel badań molekularnych zalecanych dla chorych na czerniaka: mutacje genów BRAF, KIT i NRAS 980 zł
Panel badań molekularnych dla chorych na GIST: mutacje aktywujące w 4ch eksonach genu c-KIT oraz substytucja D842V(ekson 18) w genie PDGFRA 420 zł
Wykrywanie 6 różnych substytucji w kodonie 132 genu IDH1 oraz 5 różnych substytucji w kodonie 172 genu IDH2 400 zł
Wykrywanie mutacje aktywujące w 3ch eksonach genu KRAS 390 zł
Mutacje aktywujące w 3-ch eksonach genu KRAS oraz w 3-ch eksonach genu NRAS 720 zł
Panel badań molekularnych zaliczanych dla chorych na raka jelita grubego (panel CRC): mutacje aktywujące w 3ch eksonach genu KRAS, 3ch eksonach genu NRAS oraz 6 różnych substytucji w kodonie 600 950 zł
Detekcja mutacji aktywujących w 4ch eksonach genu EGFR 360 zł
BRCA1/2, PALB2 NGS – analiza sekwencji wszystkich eksonów genów BRCA1, BRCA2 oraz PALB2 techniką sekwencjonowania nowej generacji NGS 2400 zł
TP53 – NGS (eksony 2-11). Ocena statusu mutacyjnego w obrębie sekwencji kodujących wszystkich eksonów genu TP53 (eksony 2-11) w diagnostyce CLL oraz zespołów MDS 1200 zł
MPN – NGS Panel. Ocena statusu mutacyjnego oraz zmian strukturalnych DNA w obrębie 12 genów związanych głównie z przewlekłymi zespołami MPN 1700 zł
Lung Cancer_DNA – NGS Panel. Wykrywanie mutacji „drivers” w diagnostyce raka płuca na poziomie DNA 2400 zł
Lung Cancer_RNA – NGS Panel. Wykrywanie mutacji „drivers” w diagnostyce raka płuca na poziomie RNA 2400 zł
HPV14 wykrywanie 14 genotypów wysokiego ryzyka (16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56,58, 59, 66, 68) 280 zł
HPV28 wykrywanie 28 genotypów HPV – 19 genotypów wysokiego ryzyka (16, 18, 26, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 53, 56, 58, 59, 66, 68, 69, 73, 82) oraz 9 genotypów niskiego ryzyka (6, 11, 40, 42, 43, 44, 54, 61, 70) 300 zł

Oferta badań molekularnych w chorobach nienowotworowych:

 

Wykrywanie DNA wirusów HSV1 i HSV2 w materiale biologicznym 180 zł
Wykrywanie DNA wirusa HBV w materiale biologicznym 180 zł
Wykrywanie RNA wirusa HCV w materiale biologicznym 195 zł
Wykrywanie DNA wirusa CMV w materiale biologicznym 180 zł
Wykrywanie DNA wirusa EBV w materiale biologicznym 180 zł
Ocena stężenia (ilości kopii genomu) wirusów HSV1 i HSV2 w materiale biologicznym 230 zł
Ocena stężenia (ilości kopii genomu) wirusa HBV w materiale biologicznym 230 zł
Ocena stężenia (ilości kopii genomu) wirusa EBV w materiale biologicznym 230 zl
Ocena stężenia (ilości kopii genomu) wirusa CMV w materiale biologicznym 230 zł
Wykrywanie mutacji w genomie wirusa HBV odpowiedzialnych za pierwotną i nabytą odporność na leki przeciwwirusowe (lamivudynę, emtricitabinę, telbiwudynę, adefowir i tenofowir) 480 zł
Określenie genotypu i podtypu wirusa HCV na podstawie sekwencji zmiennych motywów w niekodującym regulatorowym obszarze 5’-UTR genomu wirusa 480 zł
Panel oddechowy – patogeny wybrane / Wykrywanie i identyfikacja 4 wirusów odpowiedzialnych za infekcje układu oddechowego: adenowirus; wirus grypy typu A; wirus grypy typu B; metapneumowirus; wirus paragrypy; syncytialny wirus oddechowy (RSV); rhinowirus / 260 zł
Panel oddechowy 1 / Wykrywanie i identyfikacja 4 wirusów oraz 3 podtypów wirusa grypy A: wirus grypy typu A; wirus grypy typu A-H1; wirus grypy typu A-H1pdm09; wirus grypy typu A-H3; wirus grypy typu B; syncytialny wirus oddechowy A (RSV A); syncytialny wirus oddechowy B (RSV B) / 260 zł
Panel oddechowy 2 / Wykrywanie i identyfikacja 7 wirusów odpowiedzialnych za infekcje układu oddechowego: adenowirus; enterowirus; metapneumowirus; wirus paragrypy 1 (PIV 1);wirus paragrypy 2 (PIV 2);wirus paragrypy 3 (PIV 3);wirus paragrypy 4 (PIV 4) / 260 zł
Panel oddechowy 3 / Wykrywanie i identyfikacja 5 wirusów najczęściej odpowiedzialnych za tzw. „przeziębienie”: bokawirus 1/2/3/4 (HBoV); koronawirus 229E (229E); koronawirus NL63 (NL63); koronawirus OC43 (OC43); rhinowirus / 260 zł
Panel oddechowy 4 / Wykrywanie i identyfikacja 7 bakterii odpowiedzialnych za infekcje układu oddechowego: Bordetella parapertussis; Bordetella pertussis; Chlamydophila pneumoniae; Haemophilus influenzae; Legionella pneumophila; Mycoplasma pneumoniae; Streptococcus pneumoniae; / 260 zł
Pełny panel oddechowy / Pełen pakiet – wykrywanie i identyfikacja 26 patogenów oddechowych. Zakres paneli [RP-1 do RP-4] / 460 zł
Wykrywanie Mycoplasma pneumoniae 220 zł
Wykrywanie prątka gruźlicy (MTB) wraz z oznaczeniem oporności na leki I- i II-rzutu 400 zł
Wykrywanie prątka gruźlicy (MTB) oraz mykobakterii (NTM) 350 zł
Wykrywanie poliomawirusów BK oraz JC 220 zł
Wykrywanie H. pylori w biopsji błony śluzowej żołądka 250 zł
Wykrywanie H. pylori oraz mutacji warunkujących oporność na klarytromycynę, w biopsji błony śluzowej żołądka 300 zł
Helicobacter pylori – świeża tkanka (hbps): wykrywanie H. pylori w biopsji błony śluzowej żołądka – świeża tkanka 225 zł
Helicobacter pylori + oporność na klarytromcynę – świeża tkanka (hbps+k) wykrywanie H. pylori oraz mutacji warunkujących oporność na klarytromycynę, w biopsji błony śluzowej żołądka – świeża tkanka 235 zł
Wykrywanie dermatofitów (Trichophyton) w paznokciach: wykrywanie Trichophyton rubrum, Trichophyton interdigitale, Candida albicans 400 zł
Wykrywanie dermatofitów (Microsporum, Trichophyton, Epidermophtyton) w skórze, włosach i paznokciach: Candida albicans, T. mentagrophytes, T. interdigitale, T. rubrum / soudanense, T. tonsurans, T. violaceum, M. canis, M. audouinii,T. benhamiae, E. floccosum, T. verrucosum 450 zł
Jakościowe i ilościowe wykrywanie siedmiu patogenów układu moczowo-płciowego: Chlamydia trachomatis, Mycoplasma genitalium, Mycoplasma hominis, Neisseria gonorrhoeae, Trichomonas vaginalis, Ureaplasma parvum, Ureaplasma urealyticum 285 zł
Wykrywanie czynnika etiologicznego wrzodu miękkiego: Haemophilus ducreyi, Treponema pallidum, inwazyjne serowary Ch. trachomatis (L1, L2, L2a, L2b, L3), CMV, HSV1, HSV2, VZV 265 zł
Jakościowe i ilościowe wykrywanie siedmiu czynników odpowiedzialnych za bakteryjną waginozę: Lactobacillus spp., Atopobium vaginae, Gardnerella vaginalis (ilościowo); Bacteroides fragilis, Bacterial vaginosis–associated bacteria 2, Megasphaera Type 1, Mobiluncus spp 265 zł
Panel PMR1 (płyn mózgowo-rdzeniowy) – H. influenzae, N. meningitidis, S. pneumoniae, Streptococcus gr. B (agalactiae), L. moncytogenes, E. coli K1 300 zł
Panel PMR2 (płyn mózgowo-rdzeniowy) – Adenovirus (AdV), Enterovirus (HEV), Human parechovirus (HPeV), Mumps virus – świnka (MV), Parvovirus B19 (B19V) 300 zł
Panel PMR3 (płyn mózgowo-rdzeniowy) – Cytomegalovirus (CMV), Epstein-Barr virus (EBV), HSV1, HSV2, HHV-6, HHV-7, wirus ospy wietrznej i półpaśca (VZV) 300 zł
Pełny panel PMR (płyn mózgowo-rdzeniowy) – Panele PMR1-3 615 zł
Panel pokarmowy – wirusy: Adenovirus (AdV), Astrovirus (AstV), Norovirus GI (NoV-GI), Norovirus GII (NoV-GII), Rotavirus (RotV), Sapovirus (SV) 310 zł
Panel pokarmowy – bakterie 1: Aeromonas spp., Clostridium perfringens, E. coli H7, E. coli O157, verocytotoxin-producing E.coli (VTEC), Yersinia enterocolitica 310 zł
Panel pokarmowy – bakterie 2: Campylobacter spp., C. difficile toxin B, Salmonella spp., Shigella spp., Vibrio spp. 310 zł
Panel pokarmowy – bakterie 3: Campylobacter spp., C. difficile toxin A/B (CdA/B), E. coli O157, Salmonella spp., Shigella spp., E. coli EIEC (Sh/EI), E. coli STEC (stx1/2), Yersinia enterocolitica 310 zł
Panel pokarmowy – bakterie 4: Aeromonas spp., Campylobacter spp., C. difficile toxin B (CdB), Salmonella spp., Shigella spp., E. coli EIEC (Sh/EI), Vibrio spp., Yersinia enterocolitica 310 zł
Panel pokarmowy – bakterie 5: E. coli EAEC (aggR), E. coli EPEC (eaeA), E. coli O157 (E. coli O157), E. coli ETEC (lt/st), E. coli STEC (stx1/2), hypervirulent C. difficile 310 zł
Panel pokarmowy – pasożyty (ppp): Blastocystis hominis (BH), Cryptosporidium spp. (CR), Cyclospora cayetanensis (CC), Dientamoeba fragilis (DF), Entamoeba histolytica (EH), Giardia lamblia (GL) 310 zł
Panel pokarmowy – helminty (pph): Ancylostoma spp., (AN), Ascaris spp. (AS), Enterobius vermicularis (EV), Enterocytozoon spp. /Encephalitozoon spp. (EN), Hymenolepis spp. (HY), Necator americanus (NA), Strongyloides spp. (ST),Taenia spp. (TA), Trichuris trichiura (TT) 310 zł
E. coli O157 (ec157) 190 zł
E. coli STEC (STEC ) 190 zł
E. coli O157+STEC (ec157+STEC) 230 zł
Badanie wariantów genu – CYP2C9/VKORC – krew pełna pobrana na antykoagulant (EDTA, cytrynian) 390 zł
Panel 26-patogenów w niedoborach odporności – osocze, surowica, krew pełna pobrana na antykoagulant (EDTA, cytrynian)
Cytomegalovirus (CMV), Epstein-Barr virus (EBV), HSV1, HSV2, HHV-6, HHV-7, wirus ospy wietrznej i półpaśca (VZV), Adenovirus (AdV), Enterovirus (HEV), Human parechovirus (HPeV), Mumps virus – świnka (MV), Parvovirus B19 (B19V), H. influenzae, N. meningitidis, S. pneumoniae, Streptococcus gr. B (agalactiae), L. moncytogenes, E. coli K1
615 zł
Panel sepsa – krew pełna pobrana na antykoagulant (EDTA, cytrynian); krew po hodowli detekcja oraz różnicowanie 17 patogenów bakteryjnych, 5 grzybów chorobotwórczych oraz 8 determinantów warunkujących oporność na antybiotyki – Neisseria meningitidis, Enterobacteriaceae, Pseudomonas aeruginosa, Klebsiella pneumoniae, Acinetobacter baumannii, Haemophilus influenzae, Klebsiella oxytoca, Escherichia coli, Stenotrophomonas maltophilia, Pseudomonas spp., Streptococcus spp., Streptococcus pneumoniae, Staphylococcus spp., Staphylococcus aureus, Listeria monocytogenes, Enterococcus faecium, Enterococcus faecalis; oporność na wankomycnę: vanA; vanB; oporność na metycylinę i beta-laktamy: mecA+C; karbapenemazy: OXA-48,KPC,NDM, VIM, IMP; Candida glabrata, Candida tropicalis, Candida krusei, Candida albicans, Candida parapsilosis 635 zł

 

Badania cytogenetyczne

Metoda klasyczna – GTG

Kariotyp – krew obwodowa 585 zł
Kariotyp – szpik kostny 585 zł
Kariotyp – amniocyty (bez hodowli) 700 zł

Metoda FISH

 

ATM/CEP 11 – del(11)(q22.3) 585 zł
BCR/ABL1 – t(9;22)(q34;q11.2) 585zł
BCL2 – rearanżacja 18q21.3 585 zł
BCL6 – rearanżacja 3q27.3 585 zł
CBF – inv(16), t(16;16) 585 zł
CEP8 – trisomia 8 585 zł
DEK/NUP214 – t(6;9)(p22;q34) 585 zł
delecja 5q- – (5q31;5q33) 585 zł
delecja 7q- – (7q31) 585 zł
ETV6/RUNX1 – t(12;21)(p13;q22) 585 zł
FGFR1 – rearanżacja 8p12 585 zł
FIP1L1-CHIC2-PDGFRA – rearanżacja 4q12 585 zł
IGH – rearanżacja 14q32 585 zł
IGH/BCL2 – t(14;18)(q32;q21) 585 zł
IGH/CCND1 – t(11;14)(q13;q32) 585 zł
IGH/FGFR3 – t(4;14)(p16;q32) na znakowanych plazmocytach 650 zł
IGH/MAF – t(14;16)(q32;q23) na znakowanych plazmocytach 650 zł
IGH/MYC/CEP8 – t(8;14)(q24;q32) 585 zł
KMT2A (MLL) – rearanżacja 11q23 585 zł
KMT2A/AFF1 – t(4;11)(q21;q23) 585 zł
KMT2A/MLLT3 – t(9;11)(p21;q23) 585 zł
KMT2A/MLLT4 – t(6;11)(q27;q23) 585 zł
MECOM – inv(3)/t(3;3)(q21;q26) 585 zł
MNX1/ETV6 – t(7;12)(q36;p13) 585 zł
MYC – rearanżacja 8q24 585 zł
panel sond CLL – p53(TP53)/ATM D13S319/13qter/12cen 620 zł
PDGFRB – rearanżacja 5q32 585 zł
PML/RARA – t(15;17)(q22;q21) 585 zł
PTPRT20q12/SE20 – del(20)(q12) 585 zł
RUNX1 – rearanżacja 21q22 585 zł
RUNX1/RUNX1T1 – t(8;21)(q22;q22) 585 zł
TCF3(E2A)/PBX1 – t(1;19)(q23;p13.3) TCF3(E2A)/HLF – t(17;19)(q22;p13.3) 600 zł
TP53/CEP17 – del(17)(p13.1) 585 zł
TP53/CEP17 – del(17)(p13.1) na znakowanych plazmocytach 650 zł
1q21/SRD (1p36) – ocena liczby kopii 1q21 585 zł
1q21/SRD (1p36) – ocena liczby kopii 1q21 na znakowanych plazmocytach 650 zł
Sondy centromerowe 400 zł
Sondy malujące 400 zł
Sondy specyficzne 585 zł

Inne opłaty

Za udostępnienie dokumentacji medycznej – opłata zgodnie z art. 28 ust. 4 Ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. 2017 poz. 1318), przedmiotowej opłaty nie pobiera się w przypadku udostępnienia dokumentacji medycznej pacjentowi albo jego przedstawicielowi ustawowemu po raz pierwszy.

 

Uwaga! Ceny za badania diagnostyczne są podane w kwotach netto i będą powiększone o podatek VAT wg obowiązującej stawki. Ceny mogą być negocjowane.