histopatologiczne badanie biopsyjne (1 bloczek/preparat) 25 zł
cytologiczne badanie biopsyjne 30 zł
cytologiczne badanie urologiczne 30 zł
cytologiczna diagnostyka onkologiczna szyjki macicy (1 preparat – rozmaz) 12 zł
badanie ultrastrukturalne 536 zł
badanie immunofluorescencyjne 45 zł/jedno barwienie
badanie immunohistochemiczne (1 przeciwciało) 80 zł
badanie histochemiczne 50 zł
konsultacje preparatów 100 zł/do 20 preparatów
150zł/powyżej 20 preparatów
amplifikację genu HER2 metodą FISH 345 zł
wykonanie rearanżacji genu ROS1 metodą FISH 480 zł
wykonywanie IHC-ALK 375 zł
wykonywanie testów PD-L1 530 zł
badanie autopsyjne 500 zł
niepełne badanie pośmiertne (przyjęcie zwłok, oględziny zewnętrzne, przechowywanie i wydanie zwłok rodzinie) za pierwsze 72 godz. – 50 zł
za każdą następną dobę – 20 zł
badanie śródoperacyjne 130 zł
TBNA z wykorzystaniem USG 170 zł
badanie na obecność wirusa Sars-CoV-2 (COVID-19) na terenie Białegostoku 450,00 zł
badanie na obecność wirusa Sars-CoV-2 (COVID-19) poza terenem Białegostoku 450 zł + 1,85 zł za 1km

Badania z zakresu biologii molekularnej (PCR):

Wykrywanie genu fuzyjnego BCR-ABL (p210, p190, p230, inne) – badanie jakościowe/multiplex PCR oraz RQ-PCR 750 zł
Wykrywanie genu fuzyjnego BCR-ABL p190 – badanie jakościowe (technika nested PCR) 570 zł
Wykrywanie genu fuzyjnego BCR-ABL p210 – badanie jakościowe (technika nested PCR) 570 zł
Monitorowanie poziomu ekspresji genu fuzyjnego BCR-ABL (p210)/monitorowanie MRD – badanie ilościowe/RQ-PCR/nested PCR p210 670 zł
Monitorowanie poziomu ekspresji genu fuzyjnego BCR-ABL (p190)/monitorowanie MRD – badanie ilościowe/ RQ-PCR/nested PCR p190 670 zł
Wykrywanie mutacji w genie JAK2 V617F – badanie jakościowe (technika ASO-PCR 270 zł
Wykrywanie 6 różnych substytucji w kodonie 600 (ekson 15) genu BRAF 300 zł
Mutacje aktywujące w 4ch eksonach c-KIT 420 zł
Mutacje aktywujące w 3ch eksonach genu NRAS 390 zł
Panel badań molekularnych zalecanych dla chorych na czerniaka: mutacje genów BRAF, KIT i NRAS 980 zł
Panel badań molekularnych dla chorych na GIST: mutacje aktywujące w 4ch eksonach genu c-KIT oraz substytucja D842V(ekson 18) w genie PDGFRA 420 zł
Wykrywanie 6 różnych substytucji w kodonie 132 genu IDH1 oraz 5 różnych substytucji w kodonie 172 genu IDH2 400 zł
Wykrywanie mutacje aktywujące w 3ch eksonach genu KRAS 390 zł
Mutacje aktywujące w 3-ch eksonach genu KRAS oraz w 3-ch eksonach genu NRAS 720 zł
Panel badań molekularnych zaliczanych dla chorych na raka jelita grubego (panel CRC): mutacje aktywujące w 3ch eksonach genu KRAS, 3ch eksonach genu NRAS oraz 6 różnych substytucji w kodonie 600 950 zł
Wykrywanie wirusa HPV wysokiego ryzyka (typ 16, 18, 31, 33, 35, 52b, 58) i HPV niskiego ryzyka (typ 6, 11) techniką PCR 130 zł
Wyrywanie z genotypowaniem wirusa HPV Techniką odwrotnej hybrydyzacji 350 zł
Detekcja mutacji aktywujących w 4ch eksonach genu EGFR 360 zł
Detekcja mutacji aktywujących w 4ch eksonach genu EGFR w DNA z płynnej biopsji 750 zł
Najczęściej występujące mutacje w eksonach 2, 5, 11 i genów BRCA1 oraz w eksonach 11 I 17 genu BRCA2 750 zł
Analiza sekwencji wszystkich eksonów genów BRCA1 i BRCA2 techniką sekwencjonowania nowej generacji (NGS) 1750 zł
Panel badań w kierunku predyspozycji na raka piersi/jajników – analiza sekwencyjna wszystkich eksonów genów BRCA1, BRCA2, CHEK2 i NBN techniką sekwencjonowania nowej generacji (NGS) 1950 zł
BRCA1/2, PALB2 NGS – analiza sekwencji wszystkich eksonów genów BRCA1, BRCA2 oraz PALB2 techniką sekwencjonowania nowej generacji NGS 2400 zł
Analiza sekwencji części kodującej genu TP53 za pomocą techniki sekwencjonowania Sangera (eksony od 2 do 11) 750 zł
Analiza sekwencji kodujących genów o znanym znaczeniu w rozwoju nowotworów (paneli onkogenów i genów supresorowych ) techniką sekwencjonowania nowej generacji (NGS) 1950 zł
Analiza sekwencji kodujących genów o znanym znaczeniu w predyspozycji do rozwoju nowotworów (paneli onkogenów i genów supresorowych ) techniką sekwencjonowania nowej generacji (NGS) 1950 zł
TP53 – NGS (eksony 2-11). Ocena statusu mutacyjnego w obrębie sekwencji kodujących wszystkich eksonów genu TP53 (eksony 2-11) w diagnostyce CLL oraz zespołów MDS 1200 zł
MPN – NGS Panel. Ocena statusu mutacyjnego oraz zmian strukturalnych DNA w obrębie 12 genów związanych głównie z przewlekłymi zespołami MPN 1700 zł
Lung Cancer_DNA – NGS Panel. Wykrywanie mutacji „drivers” w diagnostyce raka płuca na poziomie DNA 2400 zł
Lung Cancer_RNA – NGS Panel. Wykrywanie mutacji „drivers” w diagnostyce raka płuca na poziomie RNA 2400 zł

 

Oferta badań molekularnych w chorobach nienowotworowych:

Wykrywanie DNA wirusów HSV1 i HSV2 w materiale biologicznym 130 zł
Wykrywanie DNA wirusa HBV w materiale biologicznym 130 zł
Wykrywanie RNA wirusa HCV w materiale biologicznym 130 zł
Wykrywanie DNA wirusa CMV w materiale biologicznym 130 zł
Wykrywanie DNA wirusa EBV w materiale biologicznym 130 zł
Ocena stężenia (ilości kopii genomu) wirusów HSV1 i HSV2 w materiale biologicznym 180 zł
Ocena stężenia (ilości kopii genomu) wirusa HBV w materiale biologicznym 180 zł
Ocena stężenia (ilości kopii genomu) wirusa EBV w materiale biologicznym 180 zl
Ocena stężenia (ilości kopii genomu) wirusa CMV w materiale biologicznym 180 zł
Wykrywanie mutacji w genomie wirusa HBV odpowiedzialnych za pierwotną i nabytą odporność na leki przeciwwirusowe (lamivudynę, emtricitabinę, telbiwudynę, adefowir i tenofowir) 430 zł
Określenie genotypu i podtypu wirusa HCV na podstawie sekwencji zmiennych motywów w niekodującym regulatorowym obszarze 5’-UTR genomu wirusa 430 zł

 

Badania cytogenetyczne

Metoda klasyczna – GTG

Kariotyp – krew obwodowa 585 zł
Kariotyp – szpik kostny 585 zł
Kariotyp – amniocyty (bez hodowli) 700 zł

Metoda FISH

ATM/CEP 11 – del(11)(q22.3) 585 zł
BCR/ABL1 – t(9;22)(q34;q11.2) 585zł
BCL2 – rearanżacja 18q21.3 585 zł
BCL6 – rearanżacja 3q27.3 585 zł
CBF – inv(16), t(16;16) 585 zł
CEP8 – trisomia 8 585 zł
DEK/NUP214 – t(6;9)(p22;q34) 585 zł
delecja 5q- – (5q31;5q33) 585 zł
delecja 7q- – (7q31) 585 zł
ETV6/RUNX1 – t(12;21)(p13;q22) 585 zł
FGFR1 – rearanżacja 8p12 585 zł
FIP1L1-CHIC2-PDGFRA – rearanżacja 4q12 585 zł
IGH – rearanżacja 14q32 585 zł
IGH/BCL2 – t(14;18)(q32;q21) 585 zł
IGH/CCND1 – t(11;14)(q13;q32) 585 zł
IGH/FGFR3 – t(4;14)(p16;q32) na znakowanych plazmocytach 650 zł
IGH/MAF – t(14;16)(q32;q23) na znakowanych plazmocytach 650 zł
IGH/MYC/CEP8 – t(8;14)(q24;q32) 585 zł
KMT2A (MLL) – rearanżacja 11q23 585 zł
KMT2A/AFF1 – t(4;11)(q21;q23) 585 zł
KMT2A/MLLT3 – t(9;11)(p21;q23) 585 zł
KMT2A/MLLT4 – t(6;11)(q27;q23) 585 zł
MECOM – inv(3)/t(3;3)(q21;q26) 585 zł
MNX1/ETV6 – t(7;12)(q36;p13) 585 zł
MYC – rearanżacja 8q24 585 zł
panel sond CLL – p53(TP53)/ATM D13S319/13qter/12cen 620 zł
PDGFRB – rearanżacja 5q32 585 zł
PML/RARA – t(15;17)(q22;q21) 585 zł
PTPRT20q12/SE20 – del(20)(q12) 585 zł
RUNX1 – rearanżacja 21q22 585 zł
RUNX1/RUNX1T1 – t(8;21)(q22;q22) 585 zł
TCF3(E2A)/PBX1 – t(1;19)(q23;p13.3) TCF3(E2A)/HLF – t(17;19)(q22;p13.3) 600 zł
TP53/CEP17 – del(17)(p13.1) 585 zł
TP53/CEP17 – del(17)(p13.1) na znakowanych plazmocytach 650 zł
1q21/SRD (1p36) – ocena liczby kopii 1q21 585 zł
1q21/SRD (1p36) – ocena liczby kopii 1q21 na znakowanych plazmocytach 650 zł
Sondy centromerowe 400 zł
Sondy malujące 400 zł
Sondy specyficzne 585 zł

Inne opłaty

Za udostępnienie dokumentacji medycznej – opłata zgodnie z art. 28 ust. 4 Ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. 2017 poz. 1318), przedmiotowej opłaty nie pobiera się w przypadku udostępnienia dokumentacji medycznej pacjentowi albo jego przedstawicielowi ustawowemu po raz pierwszy.

 

Uwaga! Ceny za badania diagnostyczne mogą być negocjowane.