BADANIA DIAGNOSTYCZNE W ONKOHEMATOLOGII

 

  1. Wykrywanie genu fuzyjnego BCR-ABL (p210, p190, p230, inne) – badanie jakościowe

Skrót nazwy badania: BCR-ABL

Opis badania: Wykrywanie genu fuzyjnego BCR-ABL (p210, p190, p230, inne warianty) w diagnostyce przewlekłej białaczki szpokowej, zespołów mieloproliferacyjnych oraz ostrej białaczki limfoblastycznej za pomocą techniki multiplex PCR oraz RQ-PCR.

Zakres badania: BCR-ABL: (p210, p190, p230, inne rzadkie warianty)

Materiał do badań: krew obwodowa, szpik kostny.

Cena badania: 750 zł

 

  1. Monitorowanie poziomu ekspresji genu fuzyjnego BCR-ABL (p210)/monitorowanie MRD – badanie ilościowe

Skrót nazwy badania: QPCR p210

Opis badania: Molekularna ocena poziomu ekspresji genu fuzyjnego BCR-ABL (p210) u chorych na przewlekłą białaczkę szpikową lub ostrą białaczkę limfoblastyczną Ph+ za pomocą techniki RT-QPCR oraz nested PCR p210.

Zakres badania: ocena poziomu ekspresji genu fuzyjnego BCR-ABL (p210)

Materiał do badań: krew obwodowa, szpik kostny.

Cena badania: 670 zł

 

  1. Monitorowanie poziomu ekspresji genu fuzyjnego BCR-ABL (p190)/monitorowanie MRD – badanie ilościowe

Skrót nazwy badania: QPCR p190

Opis badania: Molekularna ocena poziomu ekspresji genu fuzyjnego BCR-ABL (p190) u chorych na przewlekłą białaczkę szpikową lub ostrą białaczkę limfoblastyczną Ph+ za pomocą techniki RT-QPCR oraz nested PCR p190.

Zakres badania: ocena poziomu ekspresji genu fuzyjnego BCR-ABL (p190)

Materiał do badań: krew obwodowa, szpik kostny.

Cena badania: 670 zł

 

  1. Wykrywanie mutacji JAK2 V617F – badanie jakościowe

Skrót nazwy badania: JAK2

Opis badania: ocena statusu mutacji JAK2 V617F w diagnostyce przewlekłych zespołów mieloproliferacyjnych za pomocą techniki ASO-PCR.

Zakres badania: BCR-ABL: mutacja JAK2 V617F

Materiał do badań: krew obwodowa, szpik kostny.

Cena badania: 270 zł

 

NOWE BADANIA W ONKOHEMATOLOGII

  1. MPN – NGS Panel

Skrót nazwy badania: MPN – NGS Panel

Opis badania: Molekularna ocena statusu mutacyjnego oraz zmian strukturalnych DNA w obrębie 12 genów związanych głównie z przewlekłymi zespołami mieloproliferacyjnymi. Badanie jest przeprowadzane za pomocą technologii sekwencjonowania następnej generacji (NGS).

Zakres badania: panel 12 genów – JAK2 (w tym V617F, exon 12),CALR (exon 9), MPL (exon 10), ASXL1, CSF3R, DNMT3A, EZH2, IDH1, IDH2, KIT, SETBP1, TET2. Szczegółowe informacje dotyczące zakresu badania NGS są dostępne w załączniku nr 1 pn.: Lista sekwencji  targetowych (poddanych analizie) w badaniu MPN – NGS Panel.

Materiał do badań: krew obwodowa, szpik kostny.

Cena badania: 1 700 zł

 

  1. TP53 – NGS (eksony 2-11)

Skrót nazwy badania: TP53 – NGS

Opis badania: Molekularna ocena statusu mutacyjnego w obrębie sekwencji kodujących wszystkich eksonów genu TP53 (eksony 2-11) w diagnostyce przewlekłej białaczki limfocytowej oraz zespołów mielodysplastycznych. Badanie jest przeprowadzane za pomocą technologii sekwencjonowania następnej generacji (NGS).

Zakres badania: TP53 – wszystkie eksony (2-11).

Materiał do badań: krew obwodowa, szpik kostny.

Cena badania: 1 200 zł