Efektem realizacji projektu pn. „Stworzenie referencyjnego modelu Diagnostyki Personalizowanej Guzów Nowotworowych w oparciu o analizę heterogenności guza z wykorzystaniem biomarkerów genomowych, transkryptomu i metabolomu oraz badań obrazowych PET/MRI jako narzędzia do wdrażania i monitorowania terapii zindywidualizowanej”, realizowanego w ramach Programu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju „Profilaktyka i leczenie chorób cywilizacyjnych” – STRATEGMED, umowa nr STRATEGMED2/266484/2/NCBR/2015, jest opracowanie kompleksowego modelu oceny statusu wszystkich krytycznych mutacji onkogennych („driver mutations”) w raku płuca z zastosowaniem technologii NGS (usługa OncoSup). W ramach tej usługi wypracowano potok technologiczny, polegający na optymalizacji, walidacji oraz certyfikacji genomowych testów panelowych. Genomowe testy NGS, które zostały poddane rygorystycznym procedurom niezależnej walidacji, uzyskały wszystkie możliwe, międzynarodowe certyfikaty zewnątrzlaboratoryjnej oceny jakości (EQA)1, potwierdzając swoją wysoką użyteczność diagnostyczną. Usługa OncoSup bazująca na nowoczesnych testach genomicznych wspomaga proces decyzyjny w diagnostyce i leczeniu chorych na raka płuca poprzez kompleksową charakterystykę molekularną wszystkich, znanych i nieznanych, abberacji genetycnych w guzach nowotworowych zarówno na poziomie DNA jak również RNA w rutynowym materiale diagnostycznym (FFPE, materiał cytologiczny) w stosunkowo krótkim okresie czasu, pozwalając na dobór odpowiedniej terapii spersonalizowanej.
Z związku z powyższym oferujemy Państwu, jako jedyny ośrodek w kraju, przeprowadzenie wysokiej jakości, kompleksowych testów genetycznych w oparciu o nowoczesną metodę diagnostyczną, popartą europejskimi certyfikatami kontroli jakości EQA oraz EQMN, między innymi dla:
– Lung Cancer_DNA – NGS Panel. Wykrywanie mutacji „drivers” w diagnostyce raka płuca na poziomie DNA
– Lung Cancer_RNA – NGS Panel. Wykrywanie mutacji „drivers” w diagnostyce raka płuca na poziomie RNA

NGS w raku płuca

NGS w onkohematologii