Kierownik Ośrodka

dr hab. n. med. Joanna Reszeć – Giełażyn

 

Zespół diagnozujący – patomorfolodzy

prof. dr hab. Anna Andrzejewska
prof. dr hab. n. med. Janusz Dzięcioł
prof. dr hab. n. med. Katarzyna Guzińska-Ustymowicz
prof. dr hab. Andrzej Kemona
prof. dr hab. n. med. Maria Sobaniec-Łotowska
prof. dr hab. med. Stanisław Sulkowski
dr hab. Bohdan Cylwik
dr hab. n. med. Mariusz Koda
dr hab. n. med. Joanna Maria Łotowska
dr hab. n. med. Joanna Reszeć – Giełażyn
dr n. med. Piotr Bernaczyk
dr n. med. Wojciech Kisielewski
dr n. med. Gabriela Agata Lipińska
dr n. med. Agata Piłaszewicz-Puza
dr n. med. Grzegorz Zalewski
lek. Urszula Budzińska
lek. Monika Anna Skubis-Zalewska

 

Pierwszy stopień specjalizacji:

lek. Jacek Cylwik
lek. Bolesław Poczopko

 

Rezydenci:

lek. Mateusz Cholewski
lek. Anna Wardach

 

Diagności laboratoryjni:

dr hab. n. med. Anna Pryczynisz
Mieczysław Bicz
Anna Terepka

 

Zespół diagnozujący – biologia molekularna

prof. dr hab. n. med. Jacek Nikliński
dr hab. n. med. Radosław Charkiewicz
dr n. med. Joanna Kiśluk
dr n. biol. Oksana Kowalczuk
dr n. med. Piotr Majewski
dr n. med. Anetta Sulewska

 

Zespół diagnozujący – cytogenetyka

dr. n.med. Barbara Panasiuk
dr. n. med. Beata Stasiewicz-Jarocka
dr n. med. Joanna Kiśluk
mgr Katarzyna Kozłowska

 

Mikroskopia elektronowa

dr hab. n. med. Beata Szynaka

Pracownicy techniczni i administracyjni

Technicy analitycy:

Pracownia Histopatologiczna:

Marta Budzisz
Marta Chwiećko
Katarzyna Gadomska
Elżbieta Grabińska
Joanna Kondrat
Urszula Klimiuk

Pracownia Cytologiczna:

Ewa Bukowska
Dorota Koniuszewska
Patrycja Kuczyńska
Ewa Sasinowska
Anna Połubińska
Małgorzata Łukasik
Anna Kuprel
Ewa Toczydłowska

Pracownia Immunohistochemiczna:

Jolanta Kiniorska-Buriło

Pracownia Badań Śródoperacyjnych:

Agnieszka Tarasik

Pracownia Oligobiopsji:

Grażyna Dąbrowska

Pracownia Mikroskopii Elektronowej:

Mariola Lebensztejn
Paulina Walendziewicz

Pracownia Biologii Molekularnej:

Natalia Wasilewska

Pracownia Cytogenetyczna:

Katarzyna Hajduczenia
Agnieszka Krajewska

 

Sekretarki medyczne:

Beata Bakun
Anna Bura
Aneta Gasiuk
Izabela Koniuszewska
Katarzyna Łapińska
Elżbieta Sztabkowska

Pozostały personel administracyjny:

Olga Filimoniuk
Barbara Keller
Tomasz Krzywicki
Danuta Kuryło
Anna Kuźmin
Marzena Milewska
Irena Michałowska
Agnieszka Perkowska
Regina Pokoleńczuk
Patryk Chabowski