Kierownik Ośrodka

dr hab. n. med. Joanna Reszeć – Giełażyn

 

Zespół diagnozujący – patomorfolodzy

dr hab. n. med. Joanna Reszeć – Giełażyn
prof. dr hab. med. Janusz Dzięcioł
dr n. med. Piotr Bernaczyk
prof. dr hab. n. med. Katarzyna Guzińska-Ustymowicz
prof. dr hab. med. Maria Sobaniec-Łotowska
dr hab. n. med. Waldemar Famulski
dr n. med. Grzegorz Zalewski
dr n. med. Wojciech Kisielewski
dr n. med. Gabriela Agata Lipińska
dr n. med. Agata Piłaszewicz-Puza
prof. dr hab. med. Stanisław Sulkowski
dr hab. n. med. Mariusz Koda
dr. n. med. Joanna Maria Łotowska
lek. Bolesław Poczopko
lek. Urszula Budzińska
dr hab. n. med. Anna Pryczynicz-diagnosta laboratoryjny

Emerytowani:

prof. dr hab. Lech Chyczewski
prof. dr hab. Anna Andrzejewska
prof. dr hab. Andrzej Kemona
dr hab. Bohdan Cylwik
mgr Mieczysław Bicz – diagnosta laboratoryjny

Rezydenci:

lek. Marcin Weremczuk
lek. Monika Anna Skubis-Zalewska
lek. Krzysztof Siemion

 

Zespół diagnozujący – biologia molekularna

prof. dr hab. Jacek Nikliński
dr n. biol. Oksana Kowalczuk
dr n. med. Radosław Charkiewicz
dr n. med. Agnieszka Miąsko-Kłubowicz
dr n. med. Anetta Sulewska

 

Zespół diagnozujący – cytogenetyka

dr. n.med. Barbara Panasiuk
dr. n. med. Beata Stasiewicz-Jarocka
mgr Anna Sawicka
mgr Katarzyna Kozłowska
dr n. med. Joanna Kiśluk

 

Mikroskopia elektronowa

dr hab. n. med. Beata Szynaka

Pracownicy techniczni i administracyjni

Technicy analitycy:

Pracownia Histopatologiczna:

Elżbieta Grabińska
Edyta Bukowska
Anna Terepka
Katarzyna Juszczuk
Marta Budzisz
Agnieszka Tarasik
Róża Aleksandrowicz

Pracownia Cytologiczna:

Ewa Sasinowska
Dorota Koniuszewska
Patrycja Kuczyńska
Anna Połubińska

Pracownia Immunohistochemiczna:

Jolanta Kiniorska-Buriło

Pracownia Badań Śródoperacyjnych:

Małgorzata Jabłońska

Pracownia Oligobiopsji:

Grażyna Dąbrowska

Pracownia Mikroskopii Elektronowej :

Mariola Lebensztejn

Pracownia Cytogenetyczna:

Agnieszka Krajewska

 

Sekretarki medyczne:

Beata Bakun
Katarzyna Łapińska
Elżbieta Sztabkowska

Pozostały personel administracyjny:

Barbara Keller
Olga Filimoniuk
Danuta Kuryło
Marzena Milewska
Tomasz Krzywicki
Anna Kuźmin
Justyna Zaleska
Irena Michałowska