Cennik

CENNIK WYKONYWANYCH BADAŃ

Badania histopatologiczne- Histopatologiczne badanie biopsyjne
(1 bloczek/preparat: 1-2 wycinki bez konieczności ich seryjnego skrawania)
Cena obejmuje wykonanie barwień dodatkowych i histochemicznych oraz 1 podstawowe barwienie immunohistochemiczne. W przypadku konieczności badania seryjnego (zwłaszcza drobnego materiału oligobiopsyjnego) powyższa cena może ulec zwiększeniu o maksymalnie 100%

- Badanie śródoperacyjne

 

22 zł

190 zł

Badania cytologiczne

- Cytologiczne badanie biopsyjne
(materiał przesłany w 1 naczyniu – uwaga! materiał oligobiopsyjny jest liczony wg cen histopatologicznych badań biopsyjnych według zasady: 1 biopunkt = 1 bloczek)

- Cytologicznq diagnostyka onkologiczna szyjki macicy (1 preparat – 1 rozmaz)

- Biopsja aspiracyjna cienkoigłowa BAC (z użyciem technik obrazowania)

 

30 zł

 

6 zł

100 zł

Badanie ultrastrukturalne
-opracowanie i diagnostyka 1 przypadku bez względu na liczbę siatek
690 zł
Badanie histochemiczne
bezpłatnie
Badania immunohistochemiczne
(1 przeciwciało)
(po uzgodnieniu celowości badania ze Zleceniodawcą lub na jego życzenie w celu sprecyzowania rozpoznania w trakcie konsultacji preparatów histologicznych i cytologicznych)
100 zł
Konsultacja preparatów histopatologicznych i cytologicznych

Badanie immunofluorescencyjne
(5 przeciwciał)

100 zł

 

290 zł

Badania z zakresu biologii molekularnej (PCR)

- Wykrywanie DNA wirusa brodawczaka ludzkiego (HPV)
w wymazach z określeniem przynależności wykrytego wirusa
do grupy wysokiego ryzyka (HPV 16, HPV 18, HPV 33) lub niskiego ryzyka (HPV 6, HPV 11) zachorowania na raka

- Wykrywanie DNA wirusa zapalenia wątroby typu B (HBV)
w osoczu/surowicy krwi oraz bioptatach wątroby

- Detekcja RNA wirusa zapalenia wątroby typu C (HCV)
we krwi pełnej lub bioptatach wątroby (reakcja RT-nested-PCR)

- Wykrywanie DNA wirusa cytomegalii (CMV)
w moczu, krwi lub płynie mózgowo-rdzeniowym

- Wykrywanie DNA wirusa Ebsteina-Barra (EBV)

- Wykrywanie DNA Mycobacterium tuberculosis complex
oraz Mycobacterium tuberculosis (TBC) w plwocinie, popłuczynach oskrzelowych, moczu lub płynie mózgowo-rdzeniowym

- Wykrywanie mutacji polimerazy HBV metodą RFLP
(oporność na lamiwudynę) (HBVR)

- Ocena stężenia DNA HBV (real-time PCR) (HBVS)

- Oznaczanie genotypów HCV (sekw. Reg. 5′ – UTR) (HCVG)

- Ocena stężenia RNA HCV (real-time PCR) (HCVS)

 

130zł

130zł

195 zł

130 zł

130 zł

130 zł

190 zł

180 zł

350 zł

245 zł

Autopsja

- Autopsja w NZOZ Akademickim Ośrodku Diagnostyki
Patomorfologicznej (wykonanie autopsji, pobranie wycinków i ich analiza histopatologiczna,
opracowanie rozpoznania i protokołu, przechowanie zwłok
w chłodni do 72 godzin od wykonania badania)
Do powyższej ceny należy doliczyć koszty analizy
histopatologicznej zabezpieczonego materiału tkankowego
wg ceny badania biopsyjnego – maksymalnie do ceny
5 badań biopsyjnych

- Autopsja z podejrzeniem choroby zakaźnej w NZOZ Akademickim Ośrodku Diagnostyki Patomorfologicznej (wykonanie autopsji, pobranie wycinków, opracowanie rozpoznania i protokołu, przechowanie zwłok w chłodni do 72 godzin od wykonania badania)
Do powyższej ceny należy doliczyć koszty analizy
histopatologicznej zabezpieczonego materiału tkankowego
wg ceny badania biopsyjnego – maksymalnie do ceny
8 badań biopsyjnych

- Niepełne badanie pośmiertne (oględziny zewnętrzne, przechowywanie zwłok)

 

400 zł

590 zł

100 zł