histopatologiczne badanie biopsyjne (1 bloczek/preparat) 40 zł
za badanie cytoblok (materiał przysłany w 1 naczyniu) 160 zł
cytologiczne badanie biopsyjne 32 zł
cytologiczne badanie urologiczne 80 zł
cytologiczna diagnostyka onkologiczna szyjki macicy (1 preparat – rozmaz) 15 zł
biopsja aspiracyjna cienkoigłowa u zleceniodawcy „bacw” 120 zł
biopsja aspiracyjna cienkoigłowa tarczycy u zleceniodawcy pod kontrolą USB od jednego pacjenta za nakłucie od jednej do dwóch zmian „bacot1” 220 zł
biopsja aspiracyjna cienkoigłowa tarczycy u zleceniodawcy pod kontrolą USB od jednego pacjenta za nakłucie trzech i więcej zmian „bacot2” 480 zł
biopsja aspiracyjna cienkoigłowa tarczycy u zleceniodawcy pod kontrolą USB „baco” 130 zł
biopsja aspiracyjna cienkoigłowa tarczycy u zleceniodawcy pod kontrolą KT „backt” 300 zł
przezoskrzelowa biopsja cienkoigłowa (TBNA) 200 zł
biopsja z wykorzystaniem USG przezprzełykowa (EUS) 220 zł
TBNA z wykorzystaniem USG przyoskrzelowa (EBUS-TBNA) 220 zł
stereotaksja mózgowa (StM) 240 zł
badanie ultrastrukturalne 700 zł
badanie immunofluorescencyjne 55 zł za jedno barwienie
badanie immunohistochemiczne (1 przeciwciało) 100 zł
badanie histochemiczne 80 zł
konsultacje preparatów 200 zł – do 20 preparatów
250 zł – powyżej 20 preparatów
amplifikacja genu HER2 metodą FISH 650 zł
wykonanie testów PD-L1 530 zł
badanie autopsyjne + koszty analizy histopatologicznej
( max. 5 bloczków hp)
800 zł
za autopsję z podejrzeniem choroby zakaźnej + koszty analizy histopatologicznej (max. 5 bloczków hp). 1000 zł
niepełne badanie pośmiertne (przyjęcie zwłok, oględziny zewnętrzne, przechowywanie i wydanie zwłok rodzinie) za pierwsze 72 godz. – 120 zł
za każdą następną dobę – 60 zł
badanie śródoperacyjne 150 zł
badanie na obecność wirusa Sars-CoV-2 (COVID-19) na terenie Białegostoku 230 zł
cytologia płynna ginekologiczna 79 zł
cytologia płynna 60 zł
HPV bez genotypowania ( HR HPV ) 110 zł
HPV z genotypowaniem 140 zł
Cotest (LBC+HR HPV) 145 zł
Cotest (LBC+HPV genotypowanie) 175 zł

 

Badania z zakresu biologii molekularnej (PCR):

Wykrywanie genu fuzyjnego BCR-ABL (p210, p190, p230, inne) – badanie jakościowe/multiplex PCR oraz RQ-PCR 850 zł
Monitorowanie poziomu ekspresji genu fuzyjnego BCR-ABL (p210)/monitorowanie MRD – badanie ilościowe/RQ-PCR/nested PCR p210 750 zł
Monitorowanie poziomu ekspresji genu fuzyjnego BCR-ABL (p190)/monitorowanie MRD – badanie ilościowe/ RQ-PCR/nested PCR p190 750 zł
Wykrywanie mutacji w genie JAK2 V617F – badanie jakościowe (technika ASO-PCR 300 zł
NGS Core Myeloid- Molekularna ocena statusu mutacyjnego oraz zmian strukturalnych w obrębie 37 genów związanych z nowotworami mieloidalnymi 2500 zł
Wykrywanie 6 różnych substytucji w kodonie 600 (ekson 15) genu BRAF 560 zł
Mutacje aktywujące w 4ch eksonach c-KIT 500 zł
Mutacje aktywujące w 3ch eksonach genu NRAS 560 zł
Panel badań molekularnych zalecanych dla chorych na czerniaka: mutacje genów BRAF, KIT i NRAS 1200 zł
Panel badań molekularnych dla chorych na GIST: mutacje aktywujące w 4ch eksonach genu c-KIT oraz substytucja D842V(ekson 18) w genie PDGFRA 900 zł
Wykrywanie 6 różnych substytucji w kodonie 132 genu IDH1 oraz 5 różnych substytucji w kodonie 172 genu IDH2 480 zł
MGMT – Ocena stopnia metylacji promotora w genie MGMT 800 zł
Wykrywanie mutacje aktywujące w 3ch eksonach genu KRAS 550 zł
Mutacje aktywujące w 3-ch eksonach genu KRAS oraz w 3-ch eksonach genu NRAS 950 zł
Panel badań molekularnych zaliczanych dla chorych na raka jelita grubego (panel CRC): mutacje aktywujące w 3ch eksonach genu KRAS, 3ch eksonach genu NRAS oraz 6 różnych substytucji w kodonie 600 1350 zł
MSI- badanie niestabilności mikrosatelitarnej DNA (rak jelita grubego, rak endometrium) 720 zł
Detekcja mutacji aktywujących w 4ch eksonach genu EGFR 650 zł
BRCA1/2, PALB2 NGS – analiza sekwencji wszystkich eksonów genów BRCA1, BRCA2 oraz PALB2 techniką sekwencjonowania nowej generacji NGS 2900 zł
POLE, TP53- analiza sekwencji genów POLE oraz TP53 w DNA komórek nowotworowych (rak trzonu macicy) 1800 zł
TP53 – NGS (eksony 2-11). Ocena statusu mutacyjnego w obrębie sekwencji kodujących wszystkich eksonów genu TP53 (eksony 2-11) w diagnostyce CLL oraz zespołów MDS 1900 zł
MPN – NGS Panel. Ocena statusu mutacyjnego oraz zmian strukturalnych DNA w obrębie 12 genów związanych głównie z przewlekłymi zespołami MPN 2000 zł
Wykrywanie mutacji „drivers” w diagnostyce raka płuca na poziomie DNA 2900 zł
Wykrywanie mutacji „drivers” w diagnostyce raka płuca na poziomie RNA 2900 zł
Wykrywanie mutacji „drivers” w diagnostyce raka płuca na poziomie DNA (zbyt słaba jakość materiału DNA) 250 zł
Wykrywanie mutacji „drivers” w diagnostyce raka płuca na poziomie RNA (zbyt słaba jakość materiału RNA) 250 zł
HPV14 wykrywanie 14 genotypów wysokiego ryzyka (16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56,58, 59, 66, 68) 300 zł
HPV28 wykrywanie 28 genotypów HPV – 19 genotypów wysokiego ryzyka (16, 18, 26, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 53, 56, 58, 59, 66, 68, 69, 73, 82) oraz 9 genotypów niskiego ryzyka (6, 11, 40, 42, 43, 44, 54, 61, 70) 320 zł

 

Oferta badań molekularnych w chorobach nienowotworowych:

 

Wykrywanie DNA wirusów HSV1 i HSV2 w materiale biologicznym 190 zł
Wykrywanie DNA wirusa HBV w materiale biologicznym 250 zł
Wykrywanie RNA wirusa HCV w materiale biologicznym 200 zł
Wykrywanie DNA wirusa CMV w materiale biologicznym 190 zł
Wykrywanie DNA wirusa EBV w materiale biologicznym 200 zł
Ocena stężenia (ilości kopii genomu) wirusów HSV1 i HSV2 w materiale biologicznym 240 zł
Ocena stężenia (ilości kopii genomu) wirusa HBV w materiale biologicznym 240 zł
Ocena stężenia (ilości kopii genomu) wirusa EBV w materiale biologicznym 240 zl
Ocena stężenia (ilości kopii genomu) wirusa CMV w materiale biologicznym 240 zł
Wykrywanie mutacji w genomie wirusa HBV odpowiedzialnych za pierwotną i nabytą odporność na leki przeciwwirusowe (lamivudynę, emtricitabinę, telbiwudynę, adefowir i tenofowir) 510 zł
Określenie genotypu i podtypu wirusa HCV na podstawie sekwencji zmiennych motywów w niekodującym regulatorowym obszarze 5’-UTR genomu wirusa 510 zł
Panel oddechowy – patogeny wybrane / Wykrywanie i identyfikacja 4 wirusów odpowiedzialnych za infekcje układu oddechowego: adenowirus; wirus grypy typu A; wirus grypy typu B; metapneumowirus; wirus paragrypy; syncytialny wirus oddechowy (RSV); rhinowirus / 315 zł
Panel oddechowy 1 / Wykrywanie i identyfikacja 4 wirusów oraz 3 podtypów wirusa grypy A: wirus grypy typu A; wirus grypy typu A-H1; wirus grypy typu A-H1pdm09; wirus grypy typu A-H3; wirus grypy typu B; syncytialny wirus oddechowy A (RSV A); syncytialny wirus oddechowy B (RSV B) / 315 zł
Panel oddechowy 2 / Wykrywanie i identyfikacja 7 wirusów odpowiedzialnych za infekcje układu oddechowego: adenowirus; enterowirus; metapneumowirus; wirus paragrypy 1 (PIV 1);wirus paragrypy 2 (PIV 2);wirus paragrypy 3 (PIV 3);wirus paragrypy 4 (PIV 4) / 315 zł
Panel oddechowy 3 / Wykrywanie i identyfikacja 5 wirusów najczęściej odpowiedzialnych za tzw. „przeziębienie”: bokawirus 1/2/3/4 (HBoV); koronawirus 229E (229E); koronawirus NL63 (NL63); koronawirus OC43 (OC43); rhinowirus / 315 zł
Panel oddechowy 4 / Wykrywanie i identyfikacja 7 bakterii odpowiedzialnych za infekcje układu oddechowego: Bordetella parapertussis; Bordetella pertussis; Chlamydophila pneumoniae; Haemophilus influenzae; Legionella pneumophila; Mycoplasma pneumoniae; Streptococcus pneumoniae; / 315 zł
Pełny panel oddechowy / Pełen pakiet – wykrywanie i identyfikacja 26 patogenów oddechowych. Zakres paneli [RP-1 do RP-4] / 600 zł
Wykrywanie prątka gruźlicy (MTB) wraz z oznaczeniem oporności na leki I- i II-rzutu 450 zł
Wykrywanie prątka gruźlicy (MTB) oraz mykobakterii (NTM) 400 zł
Wykrywanie poliomawirusów BK oraz JC 250 zł
Wykrywanie dermatofitów (Trichophyton) w paznokciach: wykrywanie Trichophyton rubrum, Trichophyton interdigitale, Candida albicans 450 zł
Wykrywanie dermatofitów (Microsporum, Trichophyton, Epidermophtyton) w skórze, włosach i paznokciach: Candida albicans, T. mentagrophytes, T. interdigitale, T. rubrum / soudanense, T. tonsurans, T. violaceum, M. canis, M. audouinii,T. benhamiae, E. floccosum, T. verrucosum 500 zł
Jakościowe i ilościowe wykrywanie siedmiu patogenów układu moczowo-płciowego: Chlamydia trachomatis, Mycoplasma genitalium, Mycoplasma hominis, Neisseria gonorrhoeae, Trichomonas vaginalis, Ureaplasma parvum, Ureaplasma urealyticum 315 zł
Wykrywanie czynnika etiologicznego wrzodu miękkiego: Haemophilus ducreyi, Treponema pallidum, inwazyjne serowary Ch. trachomatis (L1, L2, L2a, L2b, L3), CMV, HSV1, HSV2, VZV 315 zł
Jakościowe i ilościowe wykrywanie siedmiu czynników odpowiedzialnych za bakteryjną waginozę: Lactobacillus spp., Atopobium vaginae, Gardnerella vaginalis (ilościowo); Bacteroides fragilis, Bacterial vaginosis–associated bacteria 2, Megasphaera Type 1, Mobiluncus spp 315 zł
Panel PMR1 (płyn mózgowo-rdzeniowy) – H. influenzae, N. meningitidis, S. pneumoniae, Streptococcus gr. B (agalactiae), L. moncytogenes, E. coli K1 315 zł
Panel PMR2 (płyn mózgowo-rdzeniowy) – Adenovirus (AdV), Enterovirus (HEV), Human parechovirus (HPeV), Mumps virus – świnka (MV), Parvovirus B19 (B19V) 315 zł
Panel PMR3 (płyn mózgowo-rdzeniowy) – Cytomegalovirus (CMV), Epstein-Barr virus (EBV), HSV1, HSV2, HHV-6, HHV-7, wirus ospy wietrznej i półpaśca (VZV) 315 zł
Pełny panel PMR (płyn mózgowo-rdzeniowy) – Panele PMR1-3 650 zł
Panel pokarmowy – wirusy: Adenovirus (AdV), Astrovirus (AstV), Norovirus GI (NoV-GI), Norovirus GII (NoV-GII), Rotavirus (RotV), Sapovirus (SV) 350 zł
Szeroki panel pokarmowy – detekcja 25 patogenów układu pokarmowego: Rotavirus, Norovirus GI, Norovirus GII, Adenovirus, Sapovirus, Astrovirus, Entamoeba histolytica, Cyclospora cayetanensis, Blastocystis hominis, Giardia lamblia, Dientamoeba fragilis, Cryptosporidium spp., EAEC, EPEC, ETEC, STEC, Escherichia coli O157, Hypervirulent Clostridium difficile, Aeromonas spp., Clostridium difficile toxin B, Shigella spp./EIEC, Yersinia enterocolitica, Campylobacter spp., Salmonella spp., Vibrio spp. 650 zł
Panel pokarmowy – bakterie: detekcja 14 patogenów bakteryjnych: Aeromonas spp., Campylobacter spp., C. difficile toxin B (CdB), Salmonella spp., Shigella spp., E. coli EIEC (Sh/EI), Vibrio spp., Yersinia enterocolitica, E. coli EAEC (aggR), E. coli EPEC (eaeA), E. coli O157 (E. coli O157), E. coli ETEC (lt/st), E. coli STEC (stx1/2), 450 zł
Panel grzybice – detekcja grzybów z rodzajów Candida, Malassezia, Saccharomyces oraz Debaryomyces, Meyerozyma guilliermondii (C. guilliermondii), Candida albicans, Pichia kudriavzevii (C.krusei), Saccharomyces cerevisiae, Candida auris, Candida tropicalis, Clavispora lusitaniae (C.lusitaniae), Debaryomyces hansenii (C.famata), Candida dubliniensis, Candida glabrata, Candida parapsilosis, Malassezia spp., Kluyveromyces marxianus (C.kefyr), Malassezia furfur 650 zł
Panel pokarmowy – bakterie 3: Campylobacter spp., C. difficile toxin A/B (CdA/B), E. coli O157, Salmonella spp., Shigella spp., E. coli EIEC (Sh/EI), E. coli STEC (stx1/2), Yersinia enterocolitica 360 zł
Panel pokarmowy – bakterie 4: Aeromonas spp., Campylobacter spp., C. difficile toxin B (CdB), Salmonella spp., Shigella spp., E. coli EIEC (Sh/EI), Vibrio spp., Yersinia enterocolitica 360 zł
Panel pokarmowy – bakterie 5: E. coli EAEC (aggR), E. coli EPEC (eaeA), E. coli O157 (E. coli O157), E. coli ETEC (lt/st), E. coli STEC (stx1/2), hypervirulent C. difficile 360 zł
Panel pokarmowy – pasożyty (ppp): Blastocystis hominis (BH), Cryptosporidium spp. (CR), Cyclospora cayetanensis (CC), Dientamoeba fragilis (DF), Entamoeba histolytica (EH), Giardia lamblia (GL) 360 zł
Panel pokarmowy – helminty (pph): Ancylostoma spp., (AN), Ascaris spp. (AS), Enterobius vermicularis (EV), Enterocytozoon spp. /Encephalitozoon spp. (EN), Hymenolepis spp. (HY), Necator americanus (NA), Strongyloides spp. (ST),Taenia spp. (TA), Trichuris trichiura (TT) 360 zł
E. coli O157 (ec157) 220 zł
E. coli STEC (STEC ) 220 zł
E. coli O157+STEC (ec157+STEC) 250 zł
Panel 12-patogenów w niedoborach odporności – osocze, surowica, krew pełna pobrana na antykoagulant (EDTA, cytrynian) Cytomegalovirus (CMV), Epstein-Barr virus (EBV), HSV1, HSV2, HHV-6, HHV-7, wirus ospy wietrznej i półpaśca (VZV), Adenovirus (AdV), Enterovirus (HEV), Human parechovirus (HPeV), Mumps virus – świnka (MV), Parvovirus B19 (B19V), H. influenzae, N. meningitidis, S. pneumoniae, Streptococcus gr. B (agalactiae), L. moncytogenes, E. coli K1 635 zł
Panel sepsa – krew pełna pobrana na antykoagulant (EDTA, cytrynian); krew po hodowli detekcja oraz różnicowanie 17 patogenów bakteryjnych, 5 grzybów chorobotwórczych oraz 8 determinantów warunkujących oporność na antybiotyki – Neisseria meningitidis, Enterobacteriaceae, Pseudomonas aeruginosa, Klebsiella pneumoniae, Acinetobacter baumannii, Haemophilus influenzae, Klebsiella oxytoca, Escherichia coli, Stenotrophomonas maltophilia, Pseudomonas spp., Streptococcus spp., Streptococcus pneumoniae, Staphylococcus spp., Staphylococcus aureus, Listeria monocytogenes, Enterococcus faecium, Enterococcus faecalis; oporność na wankomycnę: vanA; vanB; oporność na metycylinę i beta-laktamy: mecA+C; karbapenemazy: OXA-48,KPC,NDM, VIM, IMP; Candida glabrata, Candida tropicalis, Candida krusei, Candida albicans, Candida parapsilosis 685 zł

 

Badania cytogenetyczne

Metoda klasyczna – GTG

Kariotyp – krew obwodowa 585 zł
Kariotyp – szpik kostny 900 zł
Kariotyp – amniocyty (bez hodowli) 800 zł

 

Metoda FISH

ATM/CEP 11 – del(11)(q22.3) 650 zł
BCR/ABL1 – t(9;22)(q34;q11.2) 650 zł
BCL2 – rearanżacja 18q21.3 650 zł
BCL6 – rearanżacja 3q27.3 650 zł
CBF – inv(16), t(16;16) 650 zł
CEP8 – trisomia 8 650 zł
DEK/NUP214 – t(6;9)(p22;q34) 650 zł
delecja 5q- – (5q31;5q33) 650 zł
delecja 7q- – (7q31) 650 zł
ETV6/RUNX1 – t(12;21)(p13;q22) 650 zł
FGFR1 – rearanżacja 8p12 650 zł
FIP1L1-CHIC2-PDGFRA – rearanżacja 4q12 650 zł
IGH – rearanżacja 14q32 650 zł
IGH/BCL2 – t(14;18)(q32;q21) 650 zł
IGH/CCND1 – t(11;14)(q13;q32) 650 zł
IGH/CCND1 – t(11;14)(q13;q32) na znakowanych plazmocytach 700 zł
IGH/CCND3 – t(6;14)(q21;q32) na znakowanych plazmocytach 700 zł
IGH/FGFR3 – t(4;14)(p16;q32) na znakowanych plazmocytach 700 zł
IGH/MAF – t(14;16)(q32;q23) na znakowanych plazmocytach 700 zł
IGH/MAFB – t(14;20)(q32;q12) na znakowanych plazmocytach 700 zł
IGH/MYC/CEP8 – t(8;14)(q24;q32) 650 zł
KMT2A (MLL) – rearanżacja 11q23 650 zł
KMT2A/AFF1 – t(4;11)(q21;q23) 650 zł
KMT2A/MLLT3 – t(9;11)(p21;q23) 650 zł
KMT2A/MLLT4 – t(6;11)(q27;q23) 650 zł
MECOM – inv(3)/t(3;3)(q21;q26) 650 zł
MNX1/ETV6 – t(7;12)(q36;p13) 650 zł
MYC – rearanżacja 8q24 650 zł
panel sond CLL – p53(TP53)/ATM D13S319/13qter/12cen 1100 zł
PDGFRB – rearanżacja 5q32 650 zł
PML/RARA – t(15;17)(q22;q21) 650 zł
PTPRT20q12/SE20 – del(20)(q12) 650 zł
RUNX1 – rearanżacja 21q22 650 zł
RUNX1/RUNX1T1 – t(8;21)(q22;q22) 650 zł
TCF3(E2A)/PBX1 – t(1;19)(q23;p13.3) TCF3(E2A)/HLF – t(17;19)(q22;p13.3) 700 zł
TP53/CEP17 – del(17)(p13.1) 650 zł
TP53/CEP17 – del(17)(p13.1) na znakowanych plazmocytach 700 zł
1q21/SRD (1p36) – ocena liczby kopii 1q21 650 zł
1q21/SRD (1p36) – ocena liczby kopii 1q21 na znakowanych plazmocytach 700 zł
Sondy centromerowe 450 zł
Sondy malujące 450 zł
Sondy specyficzne 650 zł

 

Inne opłaty

Za udostępnienie dokumentacji medycznej – opłata zgodnie z art. 28 ust. 4 Ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. 2017 poz. 1318), przedmiotowej opłaty nie pobiera się w przypadku udostępnienia dokumentacji medycznej pacjentowi albo jego przedstawicielowi ustawowemu po raz pierwszy.

Uwaga! Ceny za badania diagnostyczne są podane w kwotach netto i będą powiększone o podatek VAT wg obowiązującej stawki. Ceny mogą być negocjowane.